googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

High Performance Organisatie

 

De wereld is sinds het onderzoek van Peters en Waterman (1982) naar de excellente organisatie nogal veranderd. André de Waal heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar succesfactoren van organisaties. De Waal hanteert de term ‘High Performance Organization’ (HPO) in plaats van ‘excellente organisatie’. Of een organisatie succesvol is of niet, hangt voor een groot deel af van menselijk gedrag, stelt De Waal.

Volgens de omschrijving van De Waal is een HPO een organisatie die gedurende 5 tot 10 jaar zowel strategisch als financieel beter presteert dan vergelijkbare organisaties. Deze constatering is gebaseerd op 290 internationale onderzoeken op het gebied van excellent presterende organisaties van de laatste 30 jaar. De meest voorkomende succesfactoren zijn daarna in een wereldwijd onderzoek bij meer dan 3.500 profit- en non-profitorganisaties getest.

Er bleven 35 kenmerken over die hij vervolgens clusterde in vijf HPO-pijlers:
1. Kwaliteit van het management
Het management combineert integriteit, resultaatgerichtheid en coachend leiderschap met een snelle besluitvorming.

2. Openheid en actiegerichtheid
Men betrekt iedereen intensief bij de organisatie via een open cultuur en de dialogen zijn gericht op betere prestaties.

3. Focus op de lange termijn
De langetermijnfocus geldt richting alle stakeholders en is belangrijker dan aandeelhoudersmanagement alleen.

4. Continue verbetering en vernieuwing
Men werkt continu aan het verbeteren en vernieuwen van processen, producten en dienstverlening en wordt daarmee werkelijk innovatief.

5. Kwaliteit van medewerkers
De medewerkers zijn divers, complementair en hebben veerkracht en flexibiliteit om goed samen te werken.
 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.