High Performance Organisatie

 

De wereld is sinds het onderzoek van Peters en Waterman (1982) naar de excellente organisatie nogal veranderd. André de Waal heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar succesfactoren van organisaties. De Waal hanteert de term ‘High Performance Organization’ (HPO) in plaats van ‘excellente organisatie’. Of een organisatie succesvol is of niet, hangt voor een groot deel af van menselijk gedrag, stelt De Waal.

Volgens de omschrijving van De Waal is een HPO een organisatie die gedurende 5 tot 10 jaar zowel strategisch als financieel beter presteert dan vergelijkbare organisaties. Deze constatering is gebaseerd op 290 internationale onderzoeken op het gebied van excellent presterende organisaties van de laatste 30 jaar. De meest voorkomende succesfactoren zijn daarna in een wereldwijd onderzoek bij meer dan 3.500 profit- en non-profitorganisaties getest.

Er bleven 35 kenmerken over die hij vervolgens clusterde in vijf HPO-pijlers:
1. Kwaliteit van het management
Het management combineert integriteit, resultaatgerichtheid en coachend leiderschap met een snelle besluitvorming.

2. Openheid en actiegerichtheid
Men betrekt iedereen intensief bij de organisatie via een open cultuur en de dialogen zijn gericht op betere prestaties.

3. Focus op de lange termijn
De langetermijnfocus geldt richting alle stakeholders en is belangrijker dan aandeelhoudersmanagement alleen.

4. Continue verbetering en vernieuwing
Men werkt continu aan het verbeteren en vernieuwen van processen, producten en dienstverlening en wordt daarmee werkelijk innovatief.

5. Kwaliteit van medewerkers
De medewerkers zijn divers, complementair en hebben veerkracht en flexibiliteit om goed samen te werken.