Structure is not organization

 

Structure is not organization

Onder andere Tom Peters bepleit in het artikel ‘Structure is not organization’ dat het 7S-framework niet alleen als een soort checklist moet worden gebruikt, maar dat het 7S-model ons helpt om te begrijpen hoe organisaties werkelijk opereren. Veel veranderingen, met name in strategie en structuur, zijn oppervlakkig. Bij een verandering met impact zijn alle S’en betrokken.

‘Wanneer alle zeven naalden dezelfde kant op wijzen, kijk je naar een georganiseerd bedrijf.’

Gepubliceerd in Business Horizons, juni 1980.