Herontwerp, reengineering en ontwikkeling

 

Het organisatieparadigma van maximale taakverdeling wordt meer en meer verlaten. Vanuit Business Process Reengineering, lean production en de sociotechniek worden methoden aangereikt voor het herontwerp van organisaties. Veel herontwerpprojecten leiden echter net tot het gewenste resultaat. Onderzoek toont aan dat het moeizame verloop van organisatieveranering mede verklaard kan worden uit de aanpak van het veranderingsproces. Belemmeringen tijdens veranderingen zijn verbonden met de wijze van besluitvoering tijdens de verandering, een beperkte aandacht voor het leervermogen van organisaties, de cultuur en wijze van leidinggeven, machtspolitieke processen gericht op positiebehoud en de wijze waarop sturing wordt gegeven aan het veranderingsproces.
Het veranderingsvermogen van organisaties kan worden verhoogd door aandacht te besteden aan genoemde factoren en door te pendelen tussen ontwerpen en ontwikkelen waarbij de leden van de organisatie gaandeweg leren om veranderingen zelfstandig vorm te geven.