De balans tussen sturing en zelfsturing

Grootschalige organisatorische veranderprocessen zijn aan de orde van de dag, ook in Nederland. Vaak gaat het daarbij om strategische transformaties, inclusief herstructurering. Uit recent onderzoek – ruim honderd uitvoerige gesprekken met Nederlandse topmanagers – blijkt, verrassend genoeg, dat rationele uitgangspunten en welhaast Tayloriaanse top-downaansturing daarbij nog steeds overheersen. Toch geven de geïnterviewde managers volmondig toe dat de trajecten anders verliepen dan oorspronkelijk was gepland. Misschien had er toch meer ruimte moeten worden ingebouwd voor reflectie en inbreng van medewerkers?
Een artikel over sturing en zelfsturing, met aanbevelingen, door Antonie van Nistelrooij en Laura ten Ham.

In het artikel wordt o.a. gebruik gemaakt van het kleurenmodel van De Caluwe en Vermaak.

Lees het hele artikel en download de pdf.