Strategieën voor veranderen

 

strategien-voor-veranderen

De opdracht om een veranderstrategie te kiezen, verlangt wel het nodige van een veranderaar.
Onder veranderaars verstaan we iedereen die ongeacht zijn of haar formele positie verantwoordelijkheid pakt om een verandering zo goed mogelijk gestalte te geven. En daar dus ook het nodige huiswerk bij doet.
Het kiezen van een veranderaanpak verlangt twee zaken. Allereerst dat u weet wat er te koop is aan strategieën. Want anders valt er niets te kiezen. Het vraagt dat je breder kijkt dan je eigen ervaring en eigen voorkeur. En dat je strategieën onderling kan vergelijken en afwegen.
Daarnaast verlangt uw keuze begrip over wat de werkingsprincipes achter zo’n strategie zijn. Het zijn die principes die zo’n strategie tot leven brengen en werkbaar maken. Daar moet je dus recht aan kunnen doen ongeacht om welke veranderstrategie het gaat.