Veranderen in kleuren

 

veranderen-in-kleuren

Auteur: Léon de Caluwé

In dit hoofdstuk wordt de zogenaamde kleurentheorie beschreven: de ontstaansgeschiedenis, de achterliggende denkbeelden, de toepassingen, enige theoretische verdieping en enige empirie. Er is al veel over deze theorie geschreven en hij is heel populair in binnen- en buitenland. Dit artikel vat die theorie nog eens kernachtig samen en geeft de nieuwste theoretische inzichten. Iedere veranderaar kent wel de hoofdlijnen en heeft de theorie wel eens gebruikt. Maar kent iedereen de kern, de
achtergronden en de laatste nieuwtjes? Om die reden is een kernachtig en up-to-date artikel, aangevuld met enkele theoretische noties en empirie erover, zinvol.
We beginnen met de ontstaansgeschiedenis van de theorie (paragraaf 1); dan komen de essenties van de vijf kleuren (paragraaf 2), gevolgd door de relevante empirie over de kleuren (paragraaf 3). In paragraaf 4 worden de toepassingsmogelijkheden samengevat. In paragraaf 5 geven we een theoretische verdieping op drie terreinen: omgaan met dilemma’s; emoties en waarden en geloofssystemen.