Verandermanagement in geuren en kleuren

 

verandermanagement-in-geuren-en-kleuren

Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie te bewerkstelligen op een jammerlijke mislukking uitlopen. De les hieruit is dat leidinggevenden die opdrachten geven tot dergelijke veranderingsprocessen er goed aan doen een verandering beter te doordenken. En er moet ook een betere interactie komen tussen opdrachtgever en adviseurs want het zijn ook niet zelden adviseurs die met een bepaalde aanpak op de proppen komen. Hoe zouden we adviseurs en opdrachtgevers beter kunnen ‘wapenen’ tegen foute beslissingen?
Ons inziens is een stapje in de goede richting het zichtbaar maken van verschillende veranderingsaanpakken. We kunnen daartoe te rade gaan bij ‘Het boek verandering’ van de gebroeders Ten Have. De auteurs De Caluwé en Vermaak helpen ons met het boek ‘Leren veranderen’ op dat punt echter beter. Niet een boek dat ‘Structure in fives’ biedt zoals Mintzberg doet, maar toch ook hier vijf magische veranderingsaanpakken in een kleurenpalet.
Deze beschouwing handelt over het kiezen van een veranderingsstrategie. We volgen het boek daarover van De Caluwé en Vermaak. Zij onderscheiden vijf kleuren en vijf daarmee verbonden strategieën voor veranderen.