Continu leren en verbeteren

 

 

Cees in ‘t Veld schrijft in zijn whitepaper ‘Continu leren en verbeteren’: in mijn lange carrière als registeraccountant heb ik veel verschillende soorten organisaties mogen controleren en adviseren, vaak gedurende een langere periode. Ik heb daar veel van geleerd, en deze lessen voor mijzelf vertaald in een aantal principes. Ik noem er een aantal:

 • Alles begint bij de kwaliteit van de leiding.
 • Expliciete normen en waarden geven kaders.
 • Werk vanuit een lange termijn strategie, onderscheid de hype van de trend.
 • Hou zaken zo simpel mogelijk.
 • Zorg ervoor dat voor elk onderdeel van de organisatie één verantwoordelijke is aangewezen.
 • Meten is weten.
 • Je krijgt het gedrag dat je meet.
 • Mensen zijn bepalend voor het succes van de onderneming.
 • Intrinsieke motivatie is effectiever dan beloning en straf.
 • Er is een maximum aan de optimale omvang van organisaties.
 • Verander niet te vaak en ook niet teveel tegelijk.
 

Natuurlijk ben ik in mijn ontwikkeling, behalve door mijn ervaring, opleiding en permanente educatie, gevormd door het kennisnemen van managementtheorieën. Veel theorieën zijn aan mode onderhevig maar raken weer uit de mode, ook al bevat de theorie waardevolle elementen. Managementliteratuur is ook big business geworden, zodat het tempo waarin
nieuwe literatuur verschijnt niet meer bij te benen is.

Eén van de management theorieën die mij erg aanspreekt is Lean Thinking, hierna afgekort als Lean. Wat mij aanspreekt in Lean is dat deze methode direct bijdraagt aan rendementsverbetering, zich langdurig in de praktijk heeft bewezen, op elke typologie toepasbaar is, in de basis logisch en eenvoudig is te begrijpen en toe te passen, en feitelijk een synthese is van een aantal andere belangrijke managementprincipes.

Het continu leren en verbeteren van Lean is ook één van de vijf universele factoren van excellent presteren zoals deze op basis van jarenlang internationaal onderzoek zijn gedefinieerd door André de Waal in zijn boek “Hoe bouw je een high performance organisatie”. Dit document beoogt op beknopte wijze inzicht te geven in Lean en hiermee verwante
methoden en begrippen.

In het whitepaper wordt onder meer aandacht gegeven aan the Theory of Constraints van Eliyahu Goldratt.