Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) – een managementmodel voor kwaliteit
Binnen het CBS is gezocht naar een geschikt managementmodel voor kwaliteit. Aanleiding hiervoor was, dat het CBS op een systematische manier kwaliteit wenst te managen om te voldoen aan de Praktijkcode Europese statistieken en de Kwaliteitsverklaring van het Europees Statistisch Systeem. Bestaande kwaliteitssystemen voldoen niet geheel aan de eisen die het CBS stelt. Daarom is een model ontwikkeld, OQRM, dat wel aan de eisen voldoet. Eén van de eisen is, dat het model kan worden gecombineerd met het EFQM Excellence Model. Het model is samengesteld uit componenten van de bekende managementmodellen voor kwaliteit Het model is toepasbaar voor alle gebieden van kwaliteitszorg en alle soorten organisaties. Het model heet objectgeoriënteerd, omdat in het model objecten en bijbehorende eigenschappen van het object centraal staan.

Lees het hele artikel en download de pdf.