Kent u het effect van de maatregelen die u neemt?

 

De continuïteit van iedere organisatie is afhankelijk van haar vermogen om consistent producten – of diensten – met het verwachte kwaliteitsniveau te leveren. Organisaties moeten continu adequate maatregelen nemen als antwoord op de steeds veranderende eisen en aanhoudende prijsdruk. Het realiseren van de gewenste effectiviteit van de genomen maatregelen is van cruciaal belang, en daarom is een geschikt effectiviteitsreview-proces evenveel van belang. Dit artikel beschrijft een proces om de effectiviteit van de maatregelen te beoordelen en biedt daarbij een systematische aanpak, die elke organisatie kan gebruiken.

 

 

 

 
Bron: Kwaliteit in Bedrijf