Een nieuw startpunt voor de PDCA-cyclus

 

De kwaliteitscirkel van Deming is waarschijnlijk het bekendste hulpmiddel in kwaliteitsmanagement. De door William Edwards Deming ontwikkelde cirkel omvat vier activiteiten die zorgen voor continue kwaliteitsverbetering. Vandaag de dag wordt de PDCA-systematiek (Plan, Do, Check, Act) alom erkend en is het een vaak toegepaste methodiek in de organisaties. De systematiek is universeel toepasbaar en op wetenschappelijke gronden gebaseerd. Ik pleit er echter voor om tot een gemodificeerde PDCA-cyclus te komen, waarbij de cyclus voorafgegaan wordt door de letter U…
Bron: Kwaliteit in Bedrijf