Wat is de toegevoegde waarde van mijn kwaliteitssysteem?

 

Tegenwoordig speelt kwaliteit een steeds prominentere rol en deze tendens is alsmaar toenemend. Voor de klanten, de overheid en consumenten is kwaliteit een vanzelfsprekendheid geworden, waardoor voor de aanbieders van producten en diensten kwaliteit steeds meer het verschil maakt tussen ‘in’ of ‘out of business’ zijn. Om aan de verwachtingen van kwaliteit te kunnen voldoen moeten organisaties investeren in kwaliteit en dat maakt het leveren van kwaliteit niet goedkoop.
 

 
Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties in kwaliteitssystemen die bij hun businessmodel passen. En aangezien in iets wordt geïnvesteerd om toegevoegde waarde te creëren, is er een logische vraag die zich aanbiedt, namelijk: wat is de toegevoegde waarde van mijn kwaliteitssysteem?
Deze tweedelige miniserie tracht antwoord op deze vraag te geven. Tegelijkertijd wordt gepoogd een systematiek aan te reiken die organisaties helpt de capabiliteit van het eigen kwaliteitssysteem systematisch te beoordelen en te verbeteren. Het artikel is dus vooral bedoeld voor managers en beleidsmakers die worden geconfronteerd met de vraag omtrent de bijdrage van het kwaliteitssysteem voor de organisatie en daarbij behoefte hebben aan een praktische handleiding om hieraan sturing te geven.

 

Dit artikel gaat uitvoerig in op het Risk-based Quality Creation Model.

 

 
Bron: Kwaliteit in Bedrijf