OQRM: een innovatie op het gebied van kwaliteits- en risicomanagement
OQRM een innovatie op het gebied van kwaliteits- en risicomanagement

In een serie van drie artikelen zal worden ingegaan op een nieuwe methode die is ontwikkeld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het managen van kwaliteit en risico’s. Deze methode is inmiddels drie jaar in gebruik en meer dan vijftien keer toegepast. Omdat de methode algemeen toepasbaar is — op elke niveau en op elke schaal — kan deze ook voor andere organisaties dan het CBS van nut zijn. Dit eerste artikel beschrijft de algemene kenmerken van de methode. In de volgende twee artikelen zal op de details van de methode en op de toepassingen van de methode worden ingegaan.

Lees het hele artikel en download de pdf.Bron: Kwaliteit in Bedrijf