De capabiliteit van het kwaliteitssysteem

 

Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties in kwaliteitssystemen die bij hun businessmodel passen. Daarbij rijst de vraag: wat is de toegevoegde waarde van mijn kwaliteitssysteem? Deze tweedelige miniserie tracht hierop antwoord te geven. In het eerste deel kwam de bijdrage van het kwaliteitssysteem voor de organisatie ter sprake. Nadat de eigenschappen van de effectiviteit en de efficiency van het kwaliteitssysteem zijn vastgelegd, gaan we het systeem nu beoordelen. Wat is het potentiële vermogen (de capabiliteit) van het kwaliteitssysteem om toegevoegde waarde te creëren?

Dit artikel gaat uitvoerig in op het Risk-based Quality Creation Model.

 

 

 
Bron: Kwaliteit in Bedrijf