Cultuurverandering vraagt om een bredere kijk op ‘cultuur’

Een strategische aanpassing vraagt veelal ook om aanpassingen in de cultuur. Daarvoor moet het management inzicht hebben in de gelaagdheid van cultuur, en zicht op mogelijke aangrijpingspunten voor verandering. Een raamwerk waarin cultuur in context wordt geplaatst kan daarbij helpen.

Het artikel ‘Cultuurverandering vraagt om een bredere kijk op ‘cultuur’’ is geschreven door Steven ten Have, Leonie Mutsaers, Cornell Vernooij en Wouter ten Have en verschenen in Holland Management Review (HMR 186, juli-augustus 2019).

Een belangrijk deel van het artikel wordt ‘opgehangen’ aan het Denison cultuurmodel.

Lees het hele artikel en download de pdf.