Strategie als rationeel proces

Strategie als rationeel proces


Download Strategie als rationeel proces jpeg

Download Strategie als rationeel proces ppt

Strategievorming kent twee stromingen waarbij strategievorming enerzijds wordt gezien als een rationeel proces en anderzijds als een intuïtief proces.

Strategievorming als rationeel proces gaat uit van, liefst cijfermatige, interne en vooral externe analyses, trekken van conclusies, formuleren van strategische opties, nemen van strategische beslissingen en de uiteindelijke keuze vertalen naar een operationeel plan.

Het operationeel model wordt voorzien van een budget, waarop via rapportages controle en sturing plaatsvindt. Vaardigheden worden zonodig aangepast en men gaat over tot de uitvoering. In de gunstige gevallen kennen deze processen een loop: de uitvoering van de operationele plannen worden gemonitord en geanalyseerd en de output van dit proces wordt weer gebruikt voor analyses.

Wil je je verder verdiepen in strategievorming? Wij selecteerden enkele boeken voor je.

boek_het_strategieboek_berenschot.jpg.w180h227Het strategieboek van Berenschot

‘Het strategieboek’ is een vervolg op het succesvolle ‘Managementmodellenboek’. Deel 1 bespreekt de stappen van het proces van strategievorming, de verschillende niveaus van strategiebepaling en de interactie tussen strategie op concernniveau en strategie op business-unitniveau.
Deel 2 werkt de processtappen verder uit aan de hand van managementmodellen die kunnen worden gebruikt. Per stap wordt aangegeven hoe het proces verloopt, wat de inhoudelijke thema’s in die stap zijn, en wat de valkuilen. Door de beschrijvingen per fase loopt een verhaallijn, een case waarin het proces van strategievorming op de voet wordt gevolgd, met nadruk op de wijze waarop het proces wordt opgebouwd, de omgang met analyses, de vorming van visie en de manier waarop uiteindelijk consensus wordt bereikt.
Deel 3 biedt alle strategische modellen, waarbij de kleur van de pagina aangeeft bij welke fase het model kan worden ingezet. Per model wordt kort het gebruiksdoel en de waarde aangegeven.

Meer lezen? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

boek_exploring_strategie.jpg.w180h227Exploring strategy

‘Exploring Strategy’ is wereldwijd meer dan 900.000 keer verkocht en is het essentiële textbook voor de manager van morgen. De auteurs zijn experts, het boek staat bol van de cases en er is een heel scala aan ondersteunende bronnen bij dit boek. Bij deze versie ontvangt u inlogcodes voor MyStrategyLab, waar het effect van strategische beslissingen kan worden gesimuleerd.

Meer lezen? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

boek_marketing_en_strategie_modellen.jpg.w180h227Marketing- en strategiemodellen

Ongetwijfeld heeft u wel eens een SWOT-analyse gemaakt of de Value Chain van Porter op uw eigen organisatie toegepast. Dan weet u ook uit eigen ervaring dat het niet eenvoudig is deze modellen te vertalen naar uw eigen situatie. En is het niet opmerkelijk dat we nog altijd terugvallen op dezelfde, vaak twintig jaar oude modellen?

‘Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen’ brengt hier verandering in. U krijgt een overzicht van de 22 belangrijkste modellen, die u helpen in een kort tijdsbestek tot een betere strategie te komen. Dit overzicht is een unieke mix van klassieke, beproefde modellen en recente, baanbrekende modellen. De volgorde van de modellen loopt parallel aan het strategische planningsproces. Per model is aangegeven:
– Waar in het planningsproces het model in te zetten is
– Wat de kerngedachte van het model is
– Welke stappen u moet doorlopen om het model in uw eigen situatie toe te passen
– Wat de beperkingen van het model zijn

Deze tweede herziene editie is uitgebreid met talloze actuele praktijkvoorbeelden en drie belangrijke nieuwe modellen:
– Blue Ocean Strategy
– Drielagen-businessmodel
– Net Promoter Score

De modellen zijn zo beschreven dat u direct aan de slag kunt. Uiteindelijk wilt u immers de strategische denkbeelden kunnen vertalen naar de praktijk van alledag. Daarom is dit boek gekoppeld aan de website www.marketingmodellen.nl. Hier kunt u uitgebreide worksheets en checklists bij de modellen downloaden.

Dit boek is bedoeld voor managers die op zoek zijn naar een effectievere invulling van het proces van marketingplanning en strategievorming.

Meer lezen? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.
Aanvullende artikelen

Het strategisch proces

Iedere organisatie heeft behoefte aan een langetermijnvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie en waarmee het mogelijk is langetermijnkeuzes en – investeringen te onderbouwen. Iedere organisatie is daarom op de een of andere manier met strategie bezig, maar de manier waarop verschilt sterk en zelfs binnen een

Posted in Strategisch management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Het strategisch proces
Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

Posted in Algemeen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Implementatieplan