People planet profit

 

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering en van de bedrijfsstrategie. Het is de manier waarop een bedrijf haar product maakt of dienst verleent. Het is het zoeken naar een balans tussen drie verschillende resultaten: economisch, sociaal en ecologisch. Triple P: People, Planet en Profit, een term die in 1997 is ontstaan.

Profit betreft het financiële rendement van een bedrijf. Zonder winst te maken kan een bedrijf niet blijven voortbestaan. Echter People en Planet bepalen steeds meer de voorwaarden waaronder die financiële winst kan en mag worden gemaakt.

People heeft betrekking op de mensen binnen en buiten het bedrijf. Hoe gaat het bedrijf om met haar werknemers? Welke relatie heeft ze met de lokale gemeenschap en de omgeving waar het bedrijf gevestigd is? En hoe steekt de productieketen in elkaar? Wordt er bijvoorbeeld ergens in de productieketen gebruik gemaakt van kinderarbeid? Is er sprake van discriminatie op basis van sekse, huidskleur of religie?

Planet betreft de effecten op het milieu. Hoeveel en welke grondstoffen gebruikt het bedrijf? Vervuilt ze de omgeving met geluid of de uitstoot van giftige stoffen?

Bij de drie P’s wordt niet alleen gekeken naar het bedrijf en haar directe omgeving maar ook naar de hele productieketen.

fokkesukke_duurzaamheid_x2.jpg.w300h225

MKB investeert 1,75 miljard euro in de samenleving

Meer dan de helft van de kleine en middelgrote bedrijven in Nederland steunt één of meer maatschappelijke organisaties. Het gaat daarbij meestal om kleine bijdragen (tot 5.000 euro) aan lokale initiatieven. Bij elkaar opgeteld staat het MKB garant voor een bijdrage van 1,75 miljard euro aan de Nederlandse samenleving.

Vijf tips voor maatschappelijk verantwoord succes

Weet wat u doet en doe het goed. Dat is het motto van Erin Ganju, medeoprichter van Room to Read. Ze geeft op Businessweek vijf tips om uw maatschappelijk verantwoorde organisatie te onderscheiden van de rest en succesvol te zijn op uw werkterrein.

Tien jaar mvo: wat hebben we bereikt?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is zijn hype voorbij. Hoe staan we ervoor na tien experimentele jaren van duurzaam ondernemen?

Balanceren tussen People, Planet en Profit

Maatschappelijke impact is het sleutelwoord!

Driekwart bedrijven steunt goed doel

Liefst drie kwart van de Nederlandse bedrijven heeft het afgelopen jaar een goed doel gesteund.
Van die bedrijven deed 81 procent dat direct met geld, 53 procent in natura (via bijvoorbeeld goederen of diensten) en 29 procent via vrijwilligerswerk van de medewerkers. Dat blijkt uit het eerste onderzoek naar het geefgedrag van Nederlandse bedrijven, uitgevoerd door het 3M-Fonds, samen met MT.

Bedrijfsleven niet klaar voor opvolger code Tabaksblat

58 procent van het topmanagement weet amper iets van de MVO bepaling in de Nederlandse Corporate Governance Code, de opvolger van de code Tabaksblat. Dit blijkt uit gegevens van Protiviti dat onderzoek deed naar bewustzijn en impact van de MVO bepaling in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Tien do’s en dont’s voor financieel succes
Tien tips om hogerop te komen


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Aanvullende artikelen

Het strategisch proces

Iedere organisatie heeft behoefte aan een langetermijnvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie en waarmee het mogelijk is langetermijnkeuzes en – investeringen te onderbouwen. Iedere organisatie is daarom op de een of andere manier met strategie bezig, maar de manier waarop verschilt sterk en zelfs binnen een

Posted in Strategisch management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Het strategisch proces
Tools om zelf toe te passen