Hulp bedrijfs(ver)koop

topopvolger.nl-hulpbijbedrijfsverkoop

Drie aanbevelingen om ondernemerschap te stimuleren
Vijf ontwikkelgebieden om succesvol te zijn als eigen baas
Tien valkuilen die u moet vermijden als u voor uzelf begint


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Valkuilen bij bedrijfsoverdracht

  Dit boek gaat over de onderneming Boekos Food Group (o.m. bekend van Kips leverworst), over haar management en over de familie die verbonden is aan de onderneming. Tot het jaar 2000 lijkt Boekos Food Group een familiebedrijf als elk ander. Echter na het plotselinge overlijden van directeur-grootaandeelhouder Ton Mikkers

Posted in Ondernemerschap | Tagged | Comments Off on Valkuilen bij bedrijfsoverdracht

Algemene economie en bedrijfsmanagement

  Van een economiestudent in het hoger onderwijs mag worden verwacht dat hij of zij inzicht verkrijgt in de gevolgen van (inter)nationale en bedrijfsmatige economische ontwikkelingen op de bedrijfsomgeving. ‘Algemene economie en bedrijfsmanagement’ biedt daarvoor de ondersteunende theorie. Met deze kennis wordt een basis gelegd voor het nemen van besluiten

Posted in Marketingmanagement, Ondernemerschap, Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Algemene economie en bedrijfsmanagement
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen