Balanced Score Card


De Balanced ScoreCard (BSC) is een managementsysteem dat de organisatie ondersteunt bij het formuleren van de strategische doelstellingen en het vertalen van deze strategische doelstellingen naar alle lagen in de organisatie.

De Balanced ScoreCard werkt met scorecards. In de top van de organisatie wordt de zogenaamde topcard vastgesteld.

Wanneer je een managementteam de vrije hand geeft in het formuleren van de strategische doelstellingen voor hun bedrijf dan kunnen er twee patronen ontstaan. Een managementteam dat naar binnen is gericht zal de doelstellingen formuleren op het financiële vlak en gericht op processen en personeel. Een managementteam dat naar buiten is gericht formuleert ook doelstellingen op het financiële vlak en daarnaast doelstellingen gericht op de klant en de markt. Innovatie zal het onderschoven kindje van de set doelstellingen zijn.

Onderzoek wijst uit de organisaties die hun doelstellingen evenwichtig verdelen over de gebieden financiën, processen en personeel, klant en markt én innovatie over een lange periode excellent presteren tegen een voor hun branche gemiddeld rendement. De doelstellingen zijn dan gericht op de interne organisatie als op de buitenwereld én de doelstellingen zijn gericht op de korte en de lange termijn.

Alle afdelingen of businessunits formuleren vervolgens hun eigen doelstellingen, welke doelstellingen worden afgeleid van topcard. De optelsom van de doelstellingen van alle afdelingen moet uiteindelijk minimaal de topcard afdekken.

Vervolgens kunnen teams hun teamdoelstellingen vaststellen. Uitgangspunt voor hen is de ScoreCard van de afdeling. Ook hier moet de optelsom van de doelstellingen van alle teams minimaal de ScoreCard van de afdeling afdekken.

Tenslotte kunnen medewerkers hun persoonlijke doelstellingen vaststellen, waarmee ze duidelijk maken op welke wijze zij de doelstellingen van het eigen team ondersteunen.

Deze persoonlijke doelstellingen kunnen aan het einde van het jaar basis zijn voor een meer objectieve beoordeling van de medewerker.

02bscwerking


‘Kunt u mij alstublieft de weg wijzen?’
‘Dat hangt er nogal van af waar je heen wilt,’ zei de Kat.
‘Dat kan me niet zoveel schelen…’ zei Alice.
‘Dan doet het er ook niet toe welke weg je neemt,’ zei de Kat.
‘Als ik maar ergens kom,’ legde Alice uit.
‘Oh, dat lukt zeker,’ zei de Kat, ‘als je maar lang genoeg doorloopt.’


Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

OKR-methodiek inrichten & begeleiden

OKR-methodiek inrichten en begeleidenWil je de strategie van je organisatie succesvol implementeren? Met behulp van een aantal workshops helpen de consultants van Bizz-Company de OKR-methodiek in te richten en te implementeren. Werken met het instrument OKR betekent veranderen in je organisatie. We blijven nog een tijdje aanwezig in je organisatie

Gert Jan Schop

Gert Jan helpt professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun (strategische doelen te realiseren door adviseren, trainen en coachen. Zijn expertise strategie-ontwikkeling ★ strategie-implementatie ★ verandermanagement ★ leren & ontwikkelen ★ MD-trajecten ★ projectmanagement ★ bedrijfsvoering ★ resultaten realiseren ★ performance ★ prestatiemanagement ★ executive coaching

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Hollandse Meesters in Management: de ideeën van André de Waal over performance management en de Balanced Scorecard (Luisterboek)

  André de Waal is de Benjamin onder de meest invloedrijke Nederlandse managementdenkers, maar zijn ster is rijzend. Hij heeft inmiddels een indrukwekkend oeuvre op zijn naam staan. Naast vele artikelen schreef hij onder andere de boeken ‘Prestatiemanagement’, ‘Minder is meer’, ‘Meten moet!’, ‘Cijfers zeggen niet alles’, ‘Presteren is mensenwerk’,

Balanced Scorecard & INK-managementmodel

  Voor gewone mensen en gewone organisaties is het moeilijk een brug te slaan tussen wat u bent en wat u zou willen zijn. Dat proces van groei, gebaseerd op stelselmatige en systematische verbetering, is vreselijk moeilijk. Het vereist discipline, weten waarmee u bezig bent en grote kennis van de

Op kop met de balanced scorecard

Hoe motiveert u uw medewerkers zo dat zij de missie van het bedrijf uitvoeren? Hoe kunt u individuele, organisatorische en multidepartementale initiatieven zo op elkaar afstemmen dat u nog beter aan de wensen van uw klant tegemoet kunt komen? In dit boek leest u hoe u met de balanced scorecard

Aanvullende artikelen

Werknemer tast in het duister als het gaat om bedrijfsdoelstellingen

Zakelijk Nederland maakt zich weer op voor een nieuw jaar met nieuwe bedrijfsdoelstellingen. Meer dan een kwart van de medewerkers (28 procent) heeft echter geen idee wat de bedrijfsdoelstellingen van hun organisatie zijn. Als de jaarlijkse doelstellingen wel gedeeld worden, doet 43 procent van de organisaties dit slechts één keer

Heeft de Balanced Scorecard effect op de prestaties van bedrijven?

  Z. Yaseen heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het gebruik van de Balanced Scorecard bij bedrijven. In de rapportage worden een aantal interessante zaken gemeld. De Balanced Scorecard is meer dan alleen het meten van prestaties. De Balanced Scorecard is in eerste instantie ontworpen voor het meten van

Onderzoek naar effectiviteit en succesbepalende factoren

  G. Klein heeft eveneens onderzoek gedaan naar de effectiviteit en succesbepalende factoren met betrekking tot het gebruik van de Balanced Scorecard. Klein refereert hier onder andere aan een onderzoek dat Kaplan en Norton zelf hebben uitgevoerd. Kaplan en Norton (2000) hebben onderzoek gedaan naar ondernemingen waarbij de BSC succesvol

BSC binnen het MKB

  De Balanced Scorecard binnen het MKB, hoe en wat zijn daar de mogelijkheden voor? Uit onderzoek van Hudson et. Al (2001) en van Brem et. Al (2008) blijkt al wel dat de implementatie van een aan de strategie gekoppeld PMS een behoorlijke barrière is voor veel ondernemingen. Beide geven

Doelen SMART formuleren (uitgebreide toelichting)

  Hoe kan je doelen concreet en meetbaar maken. Doelen vormen de basis onder plannen. Ze zijn het fundament; geen goed geformuleerd doel is geen goed plan. Doelen worden gebruikt om de richting en het resultaat van tevoren vast te leggen. Doelen stellen is echter lastig. Men is geneigd zich

Tools om zelf toe te passen

SMART-scan

Hoe SMART zijn de doelstellingen van jouw organisatie geformuleerd? Hoe duidelijker de doelstellingen van je organisatie zijn geformuleerd, hoe beter mensen hier zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en we met elkaar hier op kunnen sturen en hoe beter de kwaliteit en resultaten zullen worden. Laat een aantal mensen op verschillende

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

Zelf KPI’s ontwikkelen

  Hoe ontwikkel je KPI’s als hulpmiddel om je strategie te implementeren? In dit document zijn meer dan vijftig KPI’s uitgewerkt als voorbeeld en ter inspiratie. Daarnaast is er een voorbeeld template hoe je een KPI voor je eigen organisatie kan uitwerken en een voorbeeld van een dashboard dat kan

Onderdeel opleiding Middle Management - klik hierVoorbeeld op 'Praktijkcase veranderen' - klik hier