Onderzoek naar effectiviteit en succesbepalende factoren

 

G. Klein heeft eveneens onderzoek gedaan naar de effectiviteit en succesbepalende factoren met betrekking tot het gebruik van de Balanced Scorecard. Klein refereert hier onder andere aan een onderzoek dat Kaplan en Norton zelf hebben uitgevoerd.

Kaplan en Norton (2000) hebben onderzoek gedaan naar ondernemingen waarbij de BSC succesvol is geïmplementeerd. Ondanks de verschillende manieren waarop de ondernemingen de BSC implementeren is er toch een bepaald patroon te ontdekken. Kaplan en Norton (2000) geven aan hoe een succesvolle BSC implementatie kan worden bereikt aan de hand van vijf principes.

Het eerste principe houdt in dat de strategie geoperationaliseerd moet worden in een “strategy map” om op die manier een gefocuste strategie te krijgen. In de “strategy map” wordt weergeven welke financiële maatstaven behaald moeten worden en welke strategieën daarvoor moeten worden uitgevoerd. Per perspectief wordt gekeken hoe de doelen bereikt kunnen worden.

Het tweede principe geeft aan dat de BSC vanaf het hoogste niveau door de hele organisatie moet worden ingevoerd. Hierbij kan de BSC aangepast worden aan de omstandigheden die gelden voor de verschillende afdelingen binnen een gedecentraliseerde onderneming.
 

Als derde moet ervoor gezorgd worden dat de hele organisatie zich bezighoudt met de implementatie van de BSC en dus niet alleen het topmanagement. Dit kan worden bereikt door de maatstaven van de BSC mee te nemen bij de beoordeling en beloning van werknemers. Zo zijn beloningssystemen gebaseerd op teams een effectief middel om de samenwerking te bevorderen.

Het vierde principe geeft aan dat de implementatie van de strategie continu aandacht moet krijgen. Zo moet niet alleen gekeken worden naar de budgetten, deze zijn namelijk georiënteerd op de korte termijn, maar ook naar de lange-termijn strategie. Verder is het van belang dat managers de voortgang van de BSC implementatie in de gaten houden.

Als vijfde principe wordt door Kaplan en Norton (2000) benadrukt dat het topmanagement de veranderingen, die de invoering van de BSC met zich meebrengt, ondersteunt. Het is van belang een balans te vinden tussen stabiliteit enerzijds en continue verandering anderzijds.