Het mission statement

 
het-mission-statement

Organisaties leggen in een mission statement vast wie en wat zij (willen) zijn, hoe zij hun doelstellingen willen bereiken, welke maatschappelijke verantwoordelijkheden zij hebben, hoe zij met hun doelgroepen willen omgaan, enzovoort. Een mission statement is niet voorbehouden aan grote, multinationale ondernemingen. Ook kleine bedrijven en organisaties kunnen veel nut hebben van het formuleren van hun normen en waarden in een mission statement. In dit artikel wordt nader ingegaan op het begrip mission statement, hoe een mission statement totstandkomt en hoe het moet worden ingevoerd in de organisatie.