Drie nieuwe business modellen in consulting

 

Na enkele donkere jaren in de consultingsector, lijkt de zon weer op te gaan. De afgelopen jaren heeft Sioo uitgebreid onderzoek gedaan naar trends in de consultingsector, culminerend in een boek over nieuwe business modellen in consulting. Sioo documenteerde de trends die leiden tot nieuwe business modellen en het type nieuwe business modellen waar consultants mee experimenteren. Wat we nog niet hebben onderzocht is de mate waarin consultants al nieuwe business modellen gebruiken. Vindt business model-innovatie op grote schaal plaats of is het beperkt tot enkele start-ups? Wat is de snelheid waarmee de adviessector verandert en in welke richting? Om deze vragen te beantwoorden is grootschalig onderzoek nodig.

In de eerste helft van 2016 heeft Sioo met de Vrije Universiteit Amsterdam een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Dit white paper bevat de eerste resultaten van onze analyse.

De kernpunten zijn:

 • Op de korte termijn zijn consultants tevreden met hun huidige business model en zien zij nog geen grote impact van nieuwe business modellen in de markt.
 • De meerderheid gelooft echter dat haar business model op de lange termijn niet houdbaar is en moet veranderen.
 • De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat klanten en technologie consultants dwingen nieuwe manieren van werken te onderzoeken.
 • Daarom experimenteren consultants uitgebreid met nieuwe business modellen:
  • De focus van die experimenten ligt meer upstream (hoe consultants intern werken) dan downstream (hoe ze werken met klanten).
  • Consultants die vooral in de private sector werken zijn actiever op zoek naar nieuwe business modellen, dan consultants die vooral in de publieke sector werken.
  • Zowel grote als kleine adviesorganisaties zijn actief op zoek naar business model-innovatie.
 • Er lijken drie typen nieuwe business modellen te ontstaan: collaborative, continuous en instant consulting.
  De zon gaat op over de adviessector, maar zij schijnt op een dynamisch en veranderend landschap, waarin voorzichtig experimenteren met nieuwe business modellen de norm is. Vergaande investeringen in specialisatie, netwerkopbouw en het versnellen van impact van advies op de klant gaan daarbij hand in hand met traditionele omzetmodellen gebaseerd op uurtarieven of fixed fees.