Uitvoering in lijn met strategie

 

Planning en budgettering slaan brug tussen doelen en realisatie

Veel organisaties worstelen met het vertalen van hun strategie naar de dagelijkse realiteit. Bij beursgenoteerde ondernemingen is die druk nog groter. Niet zelden komt de aandelenkoers onder druk te staan, doordat een onderneming er niet in slaagt de gecommuniceerde strategie volledig uit te voeren. Om de strategie te vertalen naar uitvoering is een cruciale rol weggelegd voor het plannings- en budgetteringsproces.
In twee stappen geeft de auteur aan hoe een organisatie haar planningsprocessen zo kan inrichten dat deze een effectieve brug slaan tussen strategie en uitvoering.