Ins & outs van benchmarking

 

ins-and-outs-van-benchmarking

Benchmarking is organisatievergelijking ten aanzien van prestaties en/effecten en/of activiteiten in de vorm van het aanwijzen van best practices, die gericht op verbetering door leren. Benchmarking en verbetermanagement zijn dus gekoppeld.
Benchmarking bij de overheid is in de loop der jaren sterk bepleit. Een voorbeeld. De commissie- Van Rijn publiceerde begin 2001 een rapport onder de titel ‘Investeren in mensen en kwaliteit – De arbeidsmarkt in de collectieve sector’. Daarin pleit de commissie voor meer prestatieafspraken en meer in het algemeen sturen op prestaties, meer inzet van ICT en een beter personeelsbeleid. De commissie meent dat benchmarking bij een beter management past.
In de commentaren op het rapport is de wenselijkheid van benchmarking, zelden expliciet bestreden. Gezien het belang van het rapport in de rijksdienst, in 2001 en later, kan het onderwerp benchmarking als een actueel thema in de rijksdienst
gerekend worden.