Strategic Inquiry ! Appreciative Intent: Inspiration to SOAR A New Framework for Strategic Planning

Het onderstaande artikel beschrijft het SOAR-model als een framework om tot strategische planning te komen.

Het bedrijfsmotto van de afgelopen tien jaar is verandering, verandering en verandering geweest. Veel van de principes die bedrijven als stabiel en onveranderlijk beschouwden, zijn op zijn kop gezet. Boeken zoals ‘Reengineering the Corporation’, ‘The Strategy Focused Organization’, ‘The Balanced Scorecard’, ‘Strategic Thinking: An Executive Approach’, ‘Strategy From the Top’ en ‘Leading Strategic Change’ zijn bestsellers geworden in de zakenwereld. Bedrijven die traditioneel als dominant werden beschouwd binnen industrieën zijn gekrompen of verdwenen, en de mars naar globalisering heeft versneld. Bijvoorbeeld, in 1976 waren de meeste van ‘s werelds vijftig grootste bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten; tegen 1995 was dat aantal slechts 17 (Pattison, 1996).

In het hart van de verandering vindt men vaak concurrentie. Wanneer twee vergelijkbare entiteiten strijden om dezelfde schaarse middelen, zal vaak de ene winnen en de andere verliezen. Concurrentie is geen nieuw fenomeen. De essentie van Darwin’s ‘survival of the fittest’ is concurrentie. Het verschil is dat wanneer vergelijkbare soorten strijden om dezelfde schaarse middelen, de uitkomst niet gebaseerd is op een strategisch plan dat resulteert in een overwinning, maar eenvoudigweg dat de soort die van nature het ‘meest geschikt’ is voor zijn omgeving wint. Kijk hoe ver we geëvolueerd zijn! We hebben nu de mogelijkheid om te plannen voor overleving. Nu is het niet langer het bedrijf dat zich onbedoeld als ‘best geschikt’ vindt dat overleeft, maar het bedrijf dat het beste in staat is om strategisch te denken, te plannen, zijn middelen te beheren, zijn mensen te leiden en zijn toekomst te behouden, dat ‘fit’ genoeg wordt om te overleven en zelfs te gedijen.

Gezien de versnelling van de verandering in de afgelopen jaren, hoe reageren bedrijven proactief? Uiteraard negeren sommige bedrijven de verandering en worden ze achtergelaten. De meerderheid van de bedrijven die wel reageren op de verandering beperkt hun reacties echter tot operationele en tactische gebieden. Bedrijven geven gehoor aan de ‘oproep van de veranderende wereld’ met benaderingen zoals nieuwe processen, nieuwe procedures, inkrimping, reorganisatie, lean manufacturing, Six Sigma, virtuele integratie, kern versus contextoefeningen, waardeketenanalyse, e-businessmodellen en andere nieuwe manieren om hun bedrijf te runnen. Deze methoden hebben het vermogen laten zien om dramatische resultaten te behalen.

Echter, het gemeenschappelijke thema dat door al deze reacties loopt, is hun focus op nieuwe manieren om de dagelijkse operaties van de organisatie uit te voeren. Er is een groot vacuüm geweest in nieuwe methoden die gebruikt kunnen worden op het specifieke gebied dat is ontworpen om zich voor te bereiden op de veranderende toekomst – een waarderende benadering van strategische planning. We moeten de manier waarop we strategisch denken, plannen en strategie implementeren veranderen.

Lees het hele artikel en download de pdf.