Leveranciersmanagement: vier basisstrategieën

Een casus!

 
Een van de divisies van Asea Brown Boveri, ABB Traction, ontwikkelt, fabriceert en verkoopt treinstellen. Nationale spoorwegen kunnen bij deze divisie terecht voor diverse soorten locomotieven inclusief rijtuigen. De zaken zijn de afgelopen jaren heel voorspoedig verlopen. Men heeft een goede marktpositie weten op te bouwen gepaard aan een bevredigende winstgevendheid.
 

Enige tijd geleden werd de marktpositie van de divisie echter bedreigd. Deze bedreiging was afkomstig, u raadt het al, uit Japan, en meer specifiek uit Yokohama. Zij was nu eens niet gelegen in lagere kosten. Een treinstel inclusief locomotief bleek uit het land van de rijzende zon even duur te zijn als van het Europese productiebedrijf. Echter, de Japanners bleken een belangrijk voordeel te hebben in de vorm van de levertijd die zij toezegden en waarmaakten. Deze lag op ongeveer 18 maanden, terwijl de divisie met een leveringstijd van 3 jaar rekende! En dit fenomeen bleek zich niet alleen voor te doen met betrekking tot treinstellen. Ook andere product/marktcombinaties hadden (en hebben) met dit fenomeen te maken. Dit is een van de redenen geweest voor het zogenaamde T-50 programma dat door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het concern enige tijd geleden is geïnitieerd. Het doel van dit programma is om de totale cyclustijd in alle werkmaatschappijen van het concern te halveren (vandaar de aanduiding T-50). Dit doel moet in 3 jaar zijn bereikt.

Het interessante van deze doelstelling is dat zij cross-functioneel is: alle bedrijfsfuncties binnen het concern worden erdoor geraakt van verkoop tot R&D, van de administratie tot… natuurlijk, inkoop. Op grond van deze doelstelling is men aan de slag gegaan.
Allereerst diende een zogenaamde ‘nulmeting’ te worden uitgevoerd. Halvering van de cyclustijd moest ten aanzien van de resultaten van deze nulmeting worden vastgesteld.

De resultaten van deze exercitie waren zeer interessant! Wat bleek? De helft van de totale cyclustijd werd bepaald door leveranciers van subassemblies resp. onderdelen. Zo had de leverancier van de onderstellen, de zogenaamde ‘bogey’s’, een levertijd van 18 maanden. Met andere woorden: deze onderneming (een zusteronderneming) had dezelfde tijd nodig als waarin de concurrent uit Yokohama een compleet treinstel wist te leveren! En dit was geen uitzondering: een groot aantal leveranciers bleek zich op het kritieke pad te bevinden en hiermee verantwoordelijk voor de lange doorlooptijd. De conclusies waren duidelijk: halvering van de cyclustijd zou aanzienlijke bijdragen van leveranciers en derhalve van de inkoop binnen het bedrijf vereisen. Reden voor de
concernleiding om op dit gebied specifieke maatregelen te treffen. En tot dusver met succes!

Download het artikel om de hele casus te lezen. De casus is gekoppeld aan de inkoopportfolio van Kraljic.