Inkoopportfolio: basis voor inkoop- en marketingstrategie

 

Voor de meeste bedrijven vormen afnemers en leveranciers geen homogene groep. Vanuit marketing en inkoop moeten gedifferentieerde marketing- en leveranciersstrategieën worden toegepast om efficiënt en effectief middelen in te zetten.

Portfoliomanagement kan hierbij ondersteuning bieden. Met behulp van de inkoopportfolio kan het relatieve belang van de in te kopen (of te verkopen) producten voor afnemers duidelijk worden gemaakt en daarmee de machtspositie tussen beide partijen worden aangegeven. Vervolgens kan uit de gegevens de inkoop of marketingstrategie worden afgeleid.

In dit artikel, eigenlijk hoofdstuk uit een boek geschreven door Marion Kempeners en Arjan van Weele, wordt onder meer ingegaan op de consequenties van de inkoopportfolio voor de machtspositie van leveranciers en afnemers en de daaruit volgende inkoopstrategie of marketingstrategie.