Blue Ocean Strategy: een kritische lezing

 

Verdieping.

blue-ocean-strategy-een-kritische-lezing

In het boek ‘Blue Ocean Strategy’ van Kim en Mauborgne worden instrumenten en denkkaders aangereikt om een mogelijk betere toekomst te bereiken voor organisaties. Deze instrumenten en denkkaders zijn praktisch en eenvoudig, maar ze zijn tevens ontoereikend voor de complexiteit van de tocht. Een blue ocean staat volgens de auteurs voor goed en red ocean voor slecht. Hun advies is: verlaat de red oceans en ga op zoek naar de blue oceans. Enkele kritische kanttekeningen zijn hier echter op hun plaats.