Innoveren begint bij uzelf innoveren – drie innovatieversnellingstips

 
Het is een mooie variant op ‘winnen begint bij jezelf overwinnen.’ En het gaat precies zo op voor innoveren. Het eerste misverstand is dat innovatie gaat over iets nieuws uitvinden. De term heeft dan ook een hoog Willie Wortel gehalte. En dan staat het heel ver van onze dagelijkse praktijk af. Want we vinden wel heel veel maar we vinden niet dagelijks iets nieuws uit.

Dit stelt EFFEQT group. Innovatie is dus meer dan iets nieuws doen; het is ook iets beter doen of verbeteren. Een ander misverstand is dat we bij innovatie denken aan technische zaken: nieuwe technologie, nieuwe spullen, verbeterde auto’s, machines of computerprogramma’s. Maar u kunt ook denken aan nieuwe processen of verbeterde processen. Dat blijft overigens vaak nog steeds over techniek te gaan. U kunt zich afvragen waar de mens is gebleven bij innovatie. Want hoe je het wendt of keert: als de mens zelf niet geïnnoveerd is zal de innovatie minder gemakkelijk tot stand komen en veel lastiger beklijven. Dat geldt overigens niet alleen voor de mens die met een innovatie aan de slag moet of mag. Dat geldt ook voor degenen die de innovatie bedenken en opstarten. Het fundament ligt bij die mens zelf. En dan hebben we het al gauw over leiderschap, creativiteit en cultuur. Bent u in staat om iets nieuws te bedenken, mensen voor uw idee te winnen en het concept innovatie te integreren in uw bedrijfscultuur of markt? Daarvoor gaat het om het innoveren van uzelf, uzelf heruitvinden, resetten, opnieuw beginnen, het buiten bestaande kaders ofwel out of the box denken maar bovenal doen. Kun je dat leren? Effeqt denkt van wel en geeft drie tips.
 

Innovatieversnellingstip 1: Gooi uw mentale ballast af

Mensen hebben allerlei ideeën over hoe ze zelf, anderen en de wereld in elkaar zitten. Vaak zijn dat overtuigingen die ooit ‘waar’ waren of hebben gewerkt maar die nu niet meer werken; bijvoorbeeld omdat u zelf veranderd bent (lees: uzelf ontwikkeld hebt) en omdat de ander en de wereld inmiddels ook zijn veranderd. Een voorbeeld: tijdens een workshop maakt een deelnemer de opmerking dat leren altijd met technische instructies plaats dient te vinden. U moet immers eerst een -technische- basis hebben, vindt hij. Deze overtuiging maakt dat deze deelnemer minder snel leert dan mogelijk is. Want op het moment dat we hem via een waarneemoefening aan de slag laten gaan met een golfbal, merkt hij dat hij juist sneller leert en beter presteert. Daarbij is de techniek overigens wel van belang, maar die zit ‘ingebakken’ in de waarneem-oefening. Er is dus wel aandacht voor techniek, maar niet expliciet. Overigens geldt dit ook bij innovatie. Het is van belang te onderzoeken hoe en wat u kunt verbeteren aan uzelf of een product of dienst zonder direct uit te gaan van alle geijkte ideeën die er al bestaan. Een vorm van mentale ballast bij innovatie is dat mensen zichzelf als ‘niet creatief’ bestempelen en het daardoor ook niet zijn. Dus uiteindelijk maken ze hun eigen ‘ik ben niet creatief’ gelijk. Wat is de remedie? Uw mentale ballast afgooien door uzelf te realiseren dat u dit soort heel vaak onterechte ideeën over uzelf hebt en juist te onderzoeken en te ervaren wat u wel kunt. Gewoon door het te doen dus. En te ontdekken wat werkelijk van u is.

Innovatieversnellingstip 2: Integreer innoveren en presteren

Vaak gaan mensen van het idee uit dat innoveren (leren) en presteren volledig gescheiden processen zijn. In de klassieke benadering van leren is dat ook zo. U leert iets (meestal van iemand anders die er ‘meester’ in is) en pas gaat u het doen. En in dat leerproces streeft u naar perfectie. Want de ene actie is ‘fout’ en de andere is ‘goed’ (daar treedt overigens al een partij mentale ballast of ruis van jewelste op, maar daar gaan we een andere keer nader op in). En toch zeggen we dat u van uw fouten leert. Maar die fouten mag u niet maken ….huh !? En als u het perfect beheerst gaat u het ook in de praktijk uitvoeren. Maar het leren houdt toch niet op als u in de praktijk bezig bent? Alle kwaliteitssystemen in procesmanagement zijn er op geënt dat u feedback krijgt over wat u doet zodat u kunt bijsturen en blijvend kunt verbeteren. Plan Do Check Act…dat schijnt Japans te zijn voor ‘je bent nooit te oud om te leren.’ Maar even zonder flauwekul, natuurlijk zit er wel een accentverschuiving in. Van trainen naar uitvoeren in de praktijk. Maar het verschil wordt veel te absoluut gezien. Als iedereen elke dag op het einde van de dag even zou stilstaan bij wat hij/zij die dag gedaan heeft en evalueert wat goed was en wat morgen beter kan, dan is dat continu leren. En blijft u uzefl continu ontwikkelen. En als dat ook op team- en organisatieniveau plaats gaat vinden, hebben we een zelflerende organisatie. Dan wordt innoveren niet een aparte opdracht maar dagelijkse kost. Zou dat niet mooi zijn?
 

Innovatieversnellingstip 3: Hou het simpel

In der Beschrankung zeigt Sich der Meister. En zo is het ook. Daarom bestaat deze tip bestaat uit drie simpele onderdelen.

a. Doe één ding tegelijk
Hebt u al uw aandacht bij datgene wat u aan het doen bent, of bent u ondertussen andere dingen aan het doen? De uitkomst van uw proces zal vele malen beter zijn als u alle aandacht op een ding richt. Probeer te e-mailen wanneer u e-mailt en te telefoneren wanneer u telefoneert en merk hoeveel verschil het maakt.

b. Een doorbraak ontstaat door stap voor stap ‘kleine’ dingen veranderen
Wanneer u elke dag een kleine verandering doorvoert, zult u na een jaar werkelijk op een heel ander punt zijn. De Japanners noemen dit Kai Zen. Wij maken ook gebruik van deze gedachte omdat het past bij onze aanpak die bewijst dat aandacht de sleutel is naar succes. Wie aandacht heeft en zich richt op concrete kleine stappen komt verder dan degene die alles tegelijk doet en meerdere grote stappen tegelijk wil nemen.

c. Houd uw doel in de gaten
Wanneer u bezig gaat met innovatie, krijgt u waarschijnlijk veel meer ideeën. Dat kan er toe leiden dat u van alles begint te onderzoeken dat niets met uw oorspronkelijke doel te maken heeft. Probeer dus vooraf duidelijk te formuleren waar u naar toe wilt, wat is de essentie van uw innovatie. Wanneer u dat weet, houd dat dan leidend bij elke stap die u zet. Zo komt u sneller tot resultaat en is er meer ruimte voor uw andere nieuwe ideeën.