SWOT-analyse: vloek of zegen?

 

De SWOT-analyse is een populair analyse-instrument om Sterkten/Zwakten en Kansen/Bedreigingen te benoemen. Het betreft een eenvoudig instrument om de strategische situatie van een bedrijf in kaart te brengen en hieruit conclusies te trekken voor aanpassing dan wel de keuze voor de strategiebepaling. De analyse bestaat uit een interne en externe analyse van het bedrijf en haar omgeving. De analyses monden uit in respectievelijk sterke en zwakke bedrijfsaspecten en positieve en negatieve omgevingsontwikkelingen. Deze worden vervolgens in een matrix gezet om de intern en extern geïdentificeerde elementen met elkaar te confronteren wat moet leiden tot meer inzicht in de specifieke strategische aandachtspunten voor het bedrijf. De reden voor de populariteit van de SWOTanalyse is waarschijnlijk haar eenvoud en algemene toepasbaarheid. Iedereen die het instrument wel eens heeft toegepast weet echter dat het geen gemakkelijke exercitie is. Er zijn ook problemen bij het hanteren van het instrument.

Door Dr. E. J. Nijssen en dr. P. E. M. Ligthart