googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

SWOT-analyse: vloek of zegen?

 

De SWOT-analyse is een populair analyse-instrument om Sterkten/Zwakten en Kansen/Bedreigingen te benoemen. Het betreft een eenvoudig instrument om de strategische situatie van een bedrijf in kaart te brengen en hieruit conclusies te trekken voor aanpassing dan wel de keuze voor de strategiebepaling. De analyse bestaat uit een interne en externe analyse van het bedrijf en haar omgeving. De analyses monden uit in respectievelijk sterke en zwakke bedrijfsaspecten en positieve en negatieve omgevingsontwikkelingen. Deze worden vervolgens in een matrix gezet om de intern en extern geïdentificeerde elementen met elkaar te confronteren wat moet leiden tot meer inzicht in de specifieke strategische aandachtspunten voor het bedrijf. De reden voor de populariteit van de SWOTanalyse is waarschijnlijk haar eenvoud en algemene toepasbaarheid. Iedereen die het instrument wel eens heeft toegepast weet echter dat het geen gemakkelijke exercitie is. Er zijn ook problemen bij het hanteren van het instrument.

Door Dr. E. J. Nijssen en dr. P. E. M. Ligthart

 
 


 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.