Theoretisch kader kerncompetenties

David de Jong schreef in zijn onderzoek naar de strategische positionering met behulp van kerncompetenties een mooi en compleet verhaal over het ontwikkelen en gebruiken van kerncompetenties.

Om succesvol te zijn in de markt is het volgens Hamel en Prahalad (1990) van belang om te kijken naar het “waarom” van de organisatie. Wat is haar bestaansrecht? En waar wil zij naartoe? Waar wil zij staan over een aantal jaren? Om een strategie te kunnen bepalen kijkt men naar de kracht van de organisatie en de zwaktes. Deze zijn bepalend voor het succes van de organisatie. Organisaties die hun strategie baseren op hun kerncompetenties zijn beter in staat een recessie te doorstaan en er sterker uit te komen als de economie aantrekt (Bogner en Thomas,1994).
De kracht van de organisatie kan ook omschreven worden als core-competencies, ofwel kerncompetenties. Dit zijn unieke eigenschappen waarmee de organisatie zich kan onderscheiden in de markt. Kerncompetenties zijn het collectieve leervermogen van de organisatie, met name hoe de diverse productieskills te coördineren en de verschillende technologieën te integreren. Het bevat ook de communicatie, betrokkenheid en toewijding om over de (interne) grenzen van de organisatie te werken. Kerncompetenties ontwikkelen zichzelf continu op het moment dat ze gebruikt en gedeeld worden. Kerncompetenties zijn het bindmiddel tussen de verschillende businesses in een onderneming en zijn de drijfkracht voor nieuw business development (Prahalad en Hamel, 1990).

Lees het hele artikel en download de pdf.