Een visiecheck … hoe begin je er aan?

 

Een visiecheck – hoe begin je eraan

Meerjarenplan als kader voor jaarplannen

Steeds meer organisaties hebben ooit aandacht en energie geïnvesteerd in de uitwerking van een eigen visieverklaring. Mooi werk! Steeds meer organisaties werken systematisch met meerjarige beleidscycli. Om de zoveel jaar werken ze opnieuw beleid uit voor een komende meerjarige beleidsperiode. Het meerjarenplan biedt vervolgens een concreet beleidskader voor de uitwerking van de jaarplannen en strategische projecten.

Visie en mandaten als kader voor meerjarenplannen

Jaarplannen en strategische projecten vinden dus een kader in het meerjarenplan. Maar wat geeft dan richting aan de ontwikkeling van het meerjarenbeleid? De sturende elementen hiervoor zijn de visieverklaring en de mandatenanalyse.