Heeft de Balanced Scorecard effect op de prestaties van bedrijven?

 

Z. Yaseen heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het gebruik van de Balanced Scorecard bij bedrijven. In de rapportage worden een aantal interessante zaken gemeld.

De Balanced Scorecard is meer dan alleen het meten van prestaties.

De Balanced Scorecard is in eerste instantie ontworpen voor het meten van prestaties (Kaplan & Norton, 1992). Op het moment dat bedrijven een basissysteem voor het meten van strategie ontwikkelden, merkten Kaplan & Norton op dat prestatiemeting consequenties had voor de toekomst. Volgens hen werd er door prestatiemeting een focus gecreëerd voor de toekomst. De gekozen prestatiemaatstaven door een bedrijf bevatten waardevolle informatie voor de toekomstige strategie en bedrijven integreren deze prestatiemaatstaven dan ook in een managementsysteem. Op deze manier wordt de Balanced Scorecard gebruikt als een strategisch management systeem. Kaplan & Norton claimen dan ook dat de Balanced Scorecard een bijdrage kan leveren aan het opvullen van gaten tussen het ontwikkelen en daadwerkelijk realiseren van een bepaalde strategie (Ahn, 2001). Dit wordt gedaan door het ondersteunen en linken van vier belangrijke managementprocessen namelijk:

  1. Het verhelderen en vertalen van visie en strategie,
  2. Het communiceren en linken van strategische doelstellingen en prestatiemaatstaven,
  3. Plannen, stellen van doelen en daarbij behorend stroomlijnen van strategische plannen,
  4. Het versterken van het leerproces en strategische feedback (Kaplan & Norton, 1996b).

Samenvattend kan worden gezegd dat de Balanced Scorecard een systeem voor prestatiemeting en tevens

een strategisch management systeem is. Het overkomt de problemen die gebruikelijk zijn bij het gebruik van traditionele financiële prestatiemaatstaven doordat er naast financiële maatstaven ook aandacht wordt besteed aan niet-financiële prestatiemaatstaven.

Yaseen gaat ook in op de nadelen van Balanced Scorecard.

Hoewel er vele voordelen zijn aan het gebruik van de Balanced Scorecard, zijn er echter ook een aantal nadelen te noemen die hangen aan het gebruik van de Balanced Scorecard. Kaplan & Norton adviseren dat bedrijven de Balanced Scorecard geheel dienen in te vullen. Het invullen van de hele Balanced Scorecard is een proces dat veel tijd kost en het implementeren van een proefversie die nog niet compleet is levert vaak meer voordelen dan het wachten op het compleet invullen van de Balanced Scorecard in een bedrijf (Mooraj et al., 1999). Verder is het zo dat het invoeren van de Balanced Scorecard voor een bepaald bedrijf invloed zal hebben op andere management- en beheersingssystemen binnen het bedrijf en omgekeerd. Om ervoor te zorgen dat werknemers ook daadwerkelijk meewerken aan de implementatie van de Balanced Scorecard is het nodig om te laten zien dat de Balanced Scorecard niet een supplement is aan bestaande systemen, maar dat het daadwerkelijk een nieuw systeem is. De Balanced Scorecard zal vaak nieuwe informatie nodig hebben, wat op haar beurt zal leiden tot investeringen in nieuwe datacollectie systemen en bijbehorend nieuwe verantwoordelijkheden voor werknemers. Gezamenlijk zou dit een weerstandsreactie vanuit de werknemers kunnen oproepen (Mooraj et al., 1999). Tot slot wordt er wel gesproken over oorzaak-gevolgrelaties binnen de Balanced Scorecard maar is het problematisch dat er geen tijdsdimensie is opgenomen in de Balanced Scorecard. De oorzaak-gevolg relaties in de Balanced Scorecard kunnen gedrag stimuleren waardoor managers processen in de gaten gaan houden met een helikopterview, in plaats van dichtbij het proces betrokken te zijn wat uiteindelijk een negatief effect kan hebben op prestaties binnen het bedrijf (Norreklit et al., 2008).

Yaseen haalt maar liefst zes onderzoeken aan die zijn uitgevoerd naar de effectiviteit van de Balanced Scorecard.

Uit vijf van de zes geanalyseerde empirische onderzoeken blijkt dat de Balanced Scorecard tot betere prestaties van bedrijven leidt. Hierbij is op te merken dat de variabele prestatie in elk onderzoek op een andere manier is geformuleerd en er tevens in elk onderzoek sprake is van een andere onderzoeksaanpak. Tot slot hebben alle geanalyseerde onderzoeken te maken met allerlei beperkingen. Van de zes geanalyseerde onderzoeken is het onderzoek van Ittner, Larcker en Randall (2003) het enige onderzoek waarin wordt geconcludeerd dat de Balanced Scorecard geen effect heeft op de prestaties van bedrijven.