Optimaliseren versus professionaliseren?

 

De volatiliteit en onzekerheid van de huidige markten dwingt managers gelijktijdig te snoeien én te groeien, kosten te besparen én te innoveren. Het is en…en! Veel westerse managers hebben daar moeite mee; ze zijn opgegroeid en opgeleid met het idee dat ze moeten kiezen (men kan immers niet in alles tegelijk excelleren, althans dat is de gedachte). Ze beschouwen deze tegenstellingen als dilemma’s, dat wil zeggen dat ze de (even goede of even slechte) uitersten van elke tegenstelling polariseren en vervolgens voor één van beide uitersten kiezen. Ze maken er een of … of beslissing van, terwijl de markt hen dwingt gelijktijdig te voldoen aan de uitersten van verschillende management paradoxen: doeltreffend én doelmatig (efficiënt én effectief), snel én betrouwbaar, kwaliteit én lage kosten, efficiënt én flexibel, vernieuwen én verbeteren.

Inaugurele rede door prof.dr.ir. Macel van Assen: de paradoxen van operational excellence.