Kerncompetenties

 


Prahalad en Hamel (1990, 1994) spreken in het kader van de bron van duurzaam concurrentievoordeel over kerncompetenties van de organisatie. Kerncompetenties liggen verankerd in de activiteiten van de waardeketen.

De eenvoudigste omschrijving van kerncompetentie is iets unieks of iets wat een organisatie goed kan. Een ander woord voor kerncompetentie is kernkwaliteit.

Je kan pas spreken van een kerncompetenties wanneer het aan drie eisen voldoet:
1. een kerncompetentie verschaft toegang tot een grote variëteit aan markten;
2. een kerncompetentie draagt in hoge mate bij aan de waardeperceptie van de klant van het eindproduct;
3. een kerncompetentie is moeilijk te imiteren door de concurrentie.

Kerncompetenties zijn niet hetzelfde als eindproducten. Kerncompetenties zijn de kennis en vaardigheden die gebruikt worden om componenten te ontwerpen en te produceren die uiteindelijk in eindproducten zijn te vinden.

Denken in kerncompetenties is van binnen naar buiten denken: dus waar zijn we goed in en hoe kunnen we dit gebruiken om markten te benaderen. Dit in tegenstelling tot het vijfkrachtenmodel of DESTEP, waarbij we denken van buiten naar binnen: wat gebeurt er buiten op de markt en hoe kunnen we dit naar binnen vertalen?

Hoe kunnen we kerncompetenties ontdekken in onze organisatie?
De simpelste manier is door een aantal belangrijke vragen te stellen. Denk aan:

  • Welke waarde leveren wij onze kopers nu?
  • Welke waarde leveren wij onze kopers over x- jaar?
  • Wat hebben wij nodig om over tien jaar waarde te leveren aan onze kopers?
  • Op welke manier onderscheiden wij ons van de concurrent?
  • Hoe kunnen wij dit voordeel behouden?

Een meer robuuste methodiek is het concept resource-based-view-of-the-firm.
 

Ben Tiggelaar over kerncompetenties
 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Strategisch management

‘Strategisch management’ is geschreven voor studenten en managers die zich verder willen verdiepen in het vakgebied strategie. Eppink beschrijft op een duidelijke en overzichtelijke wijze de stappen die een organisatie kan nemen om tot een succesvolle strategie te komen. Na een analyse van de huidige situatie moet de manager vragen

 

Aanvullende artikelen

Het strategisch proces

Iedere organisatie heeft behoefte aan een langetermijnvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie en waarmee het mogelijk is langetermijnkeuzes en – investeringen te onderbouwen. Iedere organisatie is daarom op de een of andere manier met strategie bezig, maar de manier waarop verschilt sterk en zelfs binnen een

Strategy as a Field of Study: why search for a new paradigm?

  Prahalad en Hamel hebben in 1994 in de Strategic management Journal het artikel ‘Strategy as a Field of Study: why search for a new paradigm?’ geplaatst, waar zij ook weer ingaan op het ontwikkelen en gebruiken van kerncompetenties.              

The Core Competence of the Corporation

  Prahalad en Hamel hebben in de Harvard Business Review een artikel geplaatst met betrekking tot kerncompetenties: ‘The core competence of the corporation’.  

Theoretisch kader kerncompetenties

  David de Jong schreef in zijn onderzoek naar de strategische positionering met behulp van kerncompetenties een mooi en compleet verhaal over het ontwikkelen en gebruiken van kerncompetenties. Om succesvol te zijn in de markt is het volgens Hamel en Prahalad (1990) van belang om te kijken naar het “waarom”

 

Tools om zelf toe te passen

Tool: met kerncompetenties nieuwe marktstrategieën ontwikkelen

Hoe kan je vanuit het denken met betrekking tot kerncompetenties marktstrategieën ontwikkelen? Hierbij ga je niet in strijd met concurrenten, maar creëer je nieuwe concurrentieruimte op basis van de kerncompetenties van de organisatie. Download de tool, verzamel je collega’s rond tafel. Breng eerst de kerncompetenties van je organisatie in beeld.

 

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Gert Jan helpt professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun (strategische doelen te realiseren door adviseren, trainen en coachen. Zijn expertise strategie-ontwikkeling ★ strategie-implementatie ★ verandermanagement ★ leren & ontwikkelen ★ MD-trajecten ★ projectmanagement ★ bedrijfsvoering ★ resultaten realiseren ★ performance ★ prestatiemanagement ★ executive coaching