KerncompetentiesKerncompetentie

De eenvoudigste omschrijving van kerncompetentie is iets unieks of iets wat een organisatie goed kan. Een ander woord voor kerncompetentie is kernkwaliteit.

Een kerncompetentie van een organisatie is een unieke en strategisch belangrijke vaardigheid of capaciteit die de organisatie in staat stelt om concurrentievoordeel te behalen en te behouden op de markt. Het gaat om de specifieke vaardigheden, kennis, technologie of processen die de organisatie onderscheidt van haar concurrenten en die waarde creëren voor haar klanten.

Kerncompetenties zijn essentieel voor het succes van een organisatie op de lange termijn en vormen de basis voor het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en strategieën. Het ontwikkelen en behouden van kerncompetenties vereist vaak aanzienlijke investeringen in menselijke middelen, technologie en infrastructuur.

Voorbeelden van kerncompetenties zijn bijvoorbeeld Apple’s ontwerpexpertise, Google’s zoekalgoritme en Amazon’s logistieke vaardigheden. Door hun kerncompetenties hebben deze bedrijven een voorsprong op de concurrentie en zijn ze in staat om te groeien en zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

Je kan pas spreken van een kerncompetenties wanneer het aan drie eisen voldoet:
1. een kerncompetentie verschaft toegang tot een grote variëteit aan markten;
2. een kerncompetentie draagt in hoge mate bij aan de waardeperceptie van de klant van het eindproduct;
3. een kerncompetentie is moeilijk te imiteren door de concurrentie.

Kerncompetenties zijn niet hetzelfde als eindproducten. Kerncompetenties zijn de kennis en vaardigheden die gebruikt worden om componenten te ontwerpen en te produceren die uiteindelijk in eindproducten zijn te vinden.

Denken in kerncompetenties is van binnen naar buiten denken: dus waar zijn we goed in en hoe kunnen we dit gebruiken om markten te benaderen. Dit in tegenstelling tot het vijfkrachtenmodel of DESTEP, waarbij we denken van buiten naar binnen: wat gebeurt er buiten op de markt en hoe kunnen we dit naar binnen vertalen?

Prahalad en Hamel

Prahalad en Hamel zijn twee auteurs die bekend staan om hun werk op het gebied van strategisch management en hebben het concept van kerncompetenties geïntroduceerd en verder ontwikkeld. In hun boek “The Core Competence of the Corporation” stellen ze dat een organisatie haar kerncompetenties moet identificeren en ontwikkelen om concurrentievoordeel te behalen en te behouden.

Volgens Prahalad en Hamel zijn kerncompetenties de vaardigheden en kennis die uniek zijn voor de organisatie en moeilijk te imiteren zijn door de concurrentie. Het ontwikkelen van kerncompetenties vereist een combinatie van kennis, vaardigheden, technologie en systemen die specifiek zijn voor de organisatie. Deze kerncompetenties vormen de basis voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het betreden van nieuwe markten.

Prahalad en Hamel benadrukken dat organisaties zich moeten concentreren op hun kerncompetenties en deze moeten versterken om te voorkomen dat ze worden ingehaald door de concurrentie. Ze raden aan om de activiteiten die niet bijdragen aan de ontwikkeling van kerncompetenties uit te besteden of te delegeren, zodat de organisatie zich kan concentreren op de activiteiten waar ze het best in is.

Kortom, Prahalad en Hamel beschouwen kerncompetenties als een essentieel onderdeel van de strategie van een organisatie en stellen dat het ontwikkelen en versterken van deze competenties de sleutel is tot het behalen van concurrentievoordeel.

Kerncompetenties ontdekken in je organisatie

Om de kerncompetenties van een organisatie te ontdekken, zijn er verschillende activiteiten die je kan ondernemen:

 • Identificeer de belangrijkste producten of diensten van de organisatie en analyseer de belangrijkste vaardigheden en kennis die nodig zijn om deze te ontwikkelen en leveren.
 • Analyseer de processen en activiteiten van de organisatie en identificeer welke vaardigheden, kennis en technologieën er gebruikt worden en welke uniek zijn voor de organisatie.
 • Analyseer de concurrentie en bepaal welke vaardigheden, kennis en technologieën de organisatie onderscheidend maken ten opzichte van de concurrentie.
 • Voer een SWOT-analyse uit (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) om de sterke punten van de organisatie te identificeren en te bepalen welke vaardigheden en kennis nodig zijn om deze te versterken.
 • Praat met de werknemers van de organisatie en bepaal welke vaardigheden en kennis ze hebben en welke unieke bijdragen ze kunnen leveren aan de organisatie.
 • Kijk naar de geschiedenis van de organisatie en bepaal welke unieke vaardigheden en kennis hebben bijgedragen aan het succes in het verleden.

Door deze stappen te doorlopen, kun je de kerncompetenties van een organisatie identificeren en bepalen welke vaardigheden, kennis en technologieën de organisatie moet ontwikkelen en versterken om concurrentievoordeel te behalen en te behouden. Het is belangrijk om de kerncompetenties regelmatig te evalueren en aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden om relevant te blijven.

Relatie met andere modellen

Kerncompetenties van een organisatie hebben een belangrijke relatie met andere modellen en concepten in het bedrijfsleven. Enkele van de belangrijkste modellen en concepten die gerelateerd zijn aan kerncompetenties zijn:

 • SWOT-analyse: een SWOT-analyse helpt bij het identificeren van de sterke en zwakke punten van een organisatie en de kansen en bedreigingen in de omgeving. Kerncompetenties worden vaak beschouwd als een van de sterke punten van een organisatie en kunnen helpen bij het identificeren van kansen en bedreigingen in de markt.
 • Resource-based view (RBV): de RBV-theorie stelt dat de middelen en vaardigheden van een organisatie belangrijke bronnen zijn voor concurrentievoordeel. Kerncompetenties worden vaak gezien als de belangrijkste bron van concurrentievoordeel voor een organisatie.
 • Waardeketen: de waardeketen-analyse identificeert de activiteiten van een organisatie die waarde creëren voor klanten. Kerncompetenties spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen en beheren van de activiteiten die waarde creëren voor klanten.
 • Blue Ocean Strategy: de Blue Ocean Strategy richt zich op het creëren van nieuwe markten door het ontwikkelen van unieke producten of diensten. Kerncompetenties zijn vaak de basis voor het ontwikkelen van unieke producten of diensten en kunnen helpen bij het creëren van nieuwe markten.
 • Competentieprofielen: competentieprofielen beschrijven de vaardigheden, kennis en persoonlijkheidskenmerken die nodig zijn voor succes in een bepaalde functie. Kerncompetenties van een organisatie kunnen worden vertaald naar competentieprofielen voor medewerkers, waardoor de organisatie de juiste mensen kan aannemen en ontwikkelen om de kerncompetenties te versterken.

Het concept kerncompetenties kan je verder verdiepen met de resource based view of the firm en de Barney-criteria.

Ben Tiggelaar over kerncompetenties


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Strategisch management

‘Strategisch management’ is geschreven voor studenten en managers die zich verder willen verdiepen in het vakgebied strategie. Eppink beschrijft op een duidelijke en overzichtelijke wijze de stappen die een organisatie kan nemen om tot een succesvolle strategie te komen. Na een analyse van de huidige situatie moet de manager vragen

Posted in Leiderschap en management, Marketingmanagement, Ondernemerschap, Projectmanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Strategisch management
Aanvullende artikelen

Het strategisch proces

Iedere organisatie heeft behoefte aan een langetermijnvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie en waarmee het mogelijk is langetermijnkeuzes en – investeringen te onderbouwen. Iedere organisatie is daarom op de een of andere manier met strategie bezig, maar de manier waarop verschilt sterk en zelfs binnen een

Posted in Strategisch management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Het strategisch proces

Strategy as a Field of Study: why search for a new paradigm?

  Prahalad en Hamel hebben in 1994 in de Strategic management Journal het artikel ‘Strategy as a Field of Study: why search for a new paradigm?’ geplaatst, waar zij ook weer ingaan op het ontwikkelen en gebruiken van kerncompetenties.              

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged | Comments Off on Strategy as a Field of Study: why search for a new paradigm?

The Core Competence of the Corporation

  Prahalad en Hamel hebben in de Harvard Business Review een artikel geplaatst met betrekking tot kerncompetenties: ‘The core competence of the corporation’.  

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , | Comments Off on The Core Competence of the Corporation

Theoretisch kader kerncompetenties

David de Jong schreef in zijn onderzoek naar de strategische positionering met behulp van kerncompetenties een mooi en compleet verhaal over het ontwikkelen en gebruiken van kerncompetenties. Om succesvol te zijn in de markt is het volgens Hamel en Prahalad (1990) van belang om te kijken naar het “waarom” van

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Theoretisch kader kerncompetenties
Tools om zelf toe te passen

Werkvormen rondom kerncompetenties

Hier zijn een aantal werkvormen die je kunt gebruiken om het concept van kerncompetenties in de praktijk toe te passen. Deze werkvormen kunnen helpen bij het identificeren, ontwikkelen en benutten van de kerncompetenties van een organisatie. Het concept kerncompetenties sluit goed aan bij de resource based view of the firm,

Posted in Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Werkvormen rondom kerncompetenties

Werkvormen rondom Resource based View of the Firm

Hier zijn een aantal werkvormen die je kunt gebruiken om het resource based view of the firm-model in de praktijk toe te passen. Deze werkvormen kunnen helpen bij het identificeren en analyseren van de interne resources en capaciteiten van een organisatie. Het model resource based view of the firm is

Posted in Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Werkvormen rondom Resource based View of the Firm

Kerncompetenties in eigen organisatie ontdekken

Hoe ontdek je de kerncompetenties in je eigen organisatie? In vijf stappen nemen we je mee door het proces om de kerncompetenties te ontdekken. Per stap een korte instructie en steeds een aantal voorbeeldvragen die je helpen in de oriëntatie per stap. Bedenk dat dit voorbeeldvragen zijn, je moet zeker

Posted in Strategisch management | Tagged | Comments Off on Kerncompetenties in eigen organisatie ontdekken

Tool: met kerncompetenties nieuwe marktstrategieën ontwikkelen

Hoe kan je vanuit het denken met betrekking tot kerncompetenties marktstrategieën ontwikkelen? Hierbij ga je niet in strijd met concurrenten, maar creëer je nieuwe concurrentieruimte op basis van de kerncompetenties van de organisatie. Download de tool, verzamel je collega’s rond tafel. Breng eerst de kerncompetenties van je organisatie in beeld.

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Tool: met kerncompetenties nieuwe marktstrategieën ontwikkelen

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop