Missie

missie

 

Misschien is het wat aan de haren erbij gesleept, maar we kunnen verschil maken tussen een missie en mission statement. Een mission statement is een beschrijving wie wij willen zijn en waarom. Dat kan zomaar leiden tot 2, 3 A4-tjes tekst. De plus: iedereen die het leest, kan het begrijpen zonder een mondelinge toelichting. De min: veel leeswerk, maar wat is nu de kern? Hoe moet ik dit allemaal onthouden.
Een missie is een korte bondige weergave van een mission statement. Je kan het zien als de titel die de lading dekt. De plus: iedereen kan het onthouden. De min: wanneer je niet goed oplet, geeft iedereen zijn of haar eigen betekenis eraan.

‘Iedere stem telt’. Drie woorden die de lading dekken van een marktonderzoeksbureau dat in staat is om informatie te verzamelen ten behoeve van besluitvorming in grote en grotere Nederlandse gemeenten onder de allochtone bevolking die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig is.

Waarom willen we een missie? Een goede missie geeft energie, het geeft een niet te vergeten richting aan je handelen. Kan je zonder missie? Zeker weten. Veel organisaties functioneren zonder een missie. Of ze hebben ooit een missie bedacht maar niemand in de organisatie kent die missie (nog).
Onderzoek wijst echter uit dat organisaties met een missie aantoonbaar beter presteren.

Een goede missie raakt de kern van het bestaansrecht van de organisatie, het waarom of ‘the why’.
In de video ‘A mission statement that doesn’t suck‘ laat Dan Heath ons zien hoe je ziel uit een missie kan halen. Omgekeerd: hoe krijg jij een missie mét ziel?


Nog een inspiratiebron is het filmpje van ‘The Golden Circle‘ van Simon Sinek, waarin hij tot een missie komt door de ‘why’ van de organisatie te onderzoeken: mensen kopen niet wat je verkoopt, maar waarom je dit doet.


Om de kern te raken bij jezelf en anderen is de meest confronterende vraag: waarom kom jij iedere dag je bed uit om naar je werk te gaan en waarom zou mij dat iets kunnen schelen?

Misschien is het goed om eerst zelf of met elkaar na te denken over een aantal verkennende vragen.

Thema: werkterrein.

 • Wie zijn we?
 • Wat doen we?
 • What business are we in?

Thema: bestaansrecht.

 • Wie zijn onze klanten?
 • In welke behoeften van die klanten voorzien onze producten?
 • Wij zijn in de wereld om te …

Thema: betekenis voor stakeholders.

 • Wat willen we betekenen voor wie?
 • Wat zijn onze normatieve beloften voor de aandeelhouders?
 • Wat zijn onze normatieve beloften voor onze medewerkers?
 • Wat zijn onze normatieve beloften voor onze klanten?
 • Wat zijn onze normatieve beloften jegens onze toeleveranciers?
 • Wat zijn onze normatieve beloften tegenover de rest van de wereld?

Thema: normen, waarden, overtuigingen.

 • Welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal in ons handelen?
 • Wat zijn onze kernwaarden?

Thema: intenties en ambities.

 • Wat is de opdracht waar we voor staan?
 • Hoe willen we worden herkend en erkend?

Daarna kom je terug op de vraag: waarom kom ik iedere dag mijn bed uit om naar mijn werk te gaan en waarom zou jou dat iets kunnen schelen?


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Strategiemodellen – Het Financial Times handboek

Met ‘Strategiemodellen’ leert u snel en eenvoudig welke benaderingen en modellen u nodig heeft om een gezonde strategie te ontwikkelen voor uw bedrijf, zodat u niet alleen investeerders overtuigt, maar ook een succesvolle koers kunt varen. Dit helder geschreven handboek beschrijft 88 modellen en technieken, allemaal binnen het kader van

Mission at Work

  Is uw organisatie op koers? Hebben uw medewerkers paraat, wat de toegevoegde en onderscheidende waarde van het bedrijf is? Zijn de gedeelde drijfveren ‘top of mind’ en dagelijks zichtbaar in hun gedrag naar uw klanten? Hebben uw mensen scherp op het netvlies waarheen de organisatie koers zet, wat de

Aanvullende artikelen

Het strategisch proces

Iedere organisatie heeft behoefte aan een langetermijnvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie en waarmee het mogelijk is langetermijnkeuzes en – investeringen te onderbouwen. Iedere organisatie is daarom op de een of andere manier met strategie bezig, maar de manier waarop verschilt sterk en zelfs binnen een

Tools om zelf toe te passen

Missie maken

Om tot een missie te komen kan je gebruik maken van de onderstaande mindmap, te downloaden als pdf.  

Tool Ashridge-missiemodel

Het Ashridge missiemodel zorgt voor balans tussen vier elementen: doel, strategie, waarden en gedragsnormen. Door deze vier elementen te combineren ontstaat er samenhang tussen strategie van de organisatie en het dagelijks handelen op de werkvloer.     De tool helpt om binnen de organisatie hierover de dialoog aan te gaan.

Leer zelf mindmappen - klik hier Onderdeel organisatieanalyse - klik hier