Mission at Work

 
Mission_at_Work

Is uw organisatie op koers? Hebben uw medewerkers paraat, wat de toegevoegde en onderscheidende waarde van het bedrijf is? Zijn de gedeelde drijfveren ‘top of mind’ en dagelijks zichtbaar in hun gedrag naar uw klanten? Hebben uw mensen scherp op het netvlies waarheen de organisatie koers zet, wat de visiedoelen zijn? Is iedere medewerker zich bewust van de persoonlijke bijdrage hieraan?

Indien u één of meer van de vragen ontkennend beantwoordt, is ‘Mission at Work®’ een boek voor u. Veel organisaties gingen u voor. Mission at Work is een beproefde methodiek. Het verschaft focus en richting in denken en handelen, waardoor efficiënter en effectiever wordt gewerkt. Medewerkers weten waar ze voor staan in hun werk en ervaren meer passie. Deze aanpak bevordert het wij-gevoel en samenwerking.

De antwoorden op de vragen in het boek leggen de basis voor het zichtbaar maken van gedeelde drijfveren, een messcherpe missie, visie en strategie. Mission at Work® is een praktisch managementinstrument om koers te bepalen en te houden.

Meer weten? Boek kopen?