Inkoop – werken vanuit een ketenbenadering

 

De kerngedachte van dit boek is dat samenwerken in de logistieke keten van een bedrijf cruciaal is voor een goede inkoop: samenwerking met de andere disciplines in het bedrijf zoals verkoop, productie, service, distributie en marketing, maar ook met de leveranciers en de eindafnemers.

‘Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering’ is als methode toepasbaar in een groot aantal studies. Niet alleen in studies die zicht direct met inkoop bezighouden, maar ook bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde met het oog op productontwikkeling en Facility Management als voorbereiding op de rol van regisseur van gecontracteerde dienstverleners.

Het boek behandelt de basistheorie van de inkoop, verduidelijkt met aansprekende praktijkvoorbeelden en cases uit de industrie, handel, overheid en dienstverlening. De theorie wordt toegepast in tussenvragen, met bijbehorende antwoorden. Dit maakt het boek niet alleen geschikt voor groepswerk, maar zeker ook voor zelfstudie. Dankzij de praktische opzet kan het bovendien uitstekend dienen als naslagwerk voor praktijkopdrachten stages en afstudeerprojecten.

Dit boek past goed bij het inkoopportfoliomodel van Kraljic.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek.