Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

 
Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

Een manager is vergelijkbaar met een piloot. Een piloot moet in turbulent weer zijn vliegtuig op koers zien te houden richting de bestemming. Daarvoor kan hij allerlei instrumenten op zijn dashboard gebruiken. Op een vergelijkbare manier moet een ondernemer met zijn ‘dashboard’ het bedrijf door zwaar economisch weer zien te loodsen. Kennis van de economische omstandigheden en hun invloed op resultaten van een onderneming is voor een manager daarom net zo belangrijk als kennis van de weeromstandigheden en hun invloed op de koers van een vliegtuig voor een piloot.

‘Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving’ gaat over de macro-economische omgeving van bedrijven en de invloed ervan op het bedrijfsresultaat. De methode is inzetbaar vanaf de propedeuse van het hoger economisch onderwijs en aanverwante opleidingen.

In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De bedrijfsomgeving,
 • Inkomensvorming,
 • Inkomensbesteding,
 • De conjunctuur,
 • De structuur van de economie,
 • Overheidsbeleid,
 • Invloed van macro-economische ontwikkelingen op het bedrijfsbeleid.

Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving is onderdeel van de serie Algemene economie en bedrijfsomgeving van de auteurs Marijs en Hulleman.

Website:
Voor studenten:

 •  Online boek,
 • Toetsvragen met feedback en studieadvies,
 • Per hoofdstuk: leerdoelen en samenvatting,
 • Per hoofdstuk: meerkeuzevragen, opgaven en vraagstukken

Voor docenten:

 • Per hoofdstuk: antwoorden meerkeuzevragen, opgaven en vraagstukken,
 • Figuren en tabellen.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!