Scoren met websites

 
Scoring with websites

In het huidige onderwijs neemt internet een steeds prominentere plaats in. Docenten en studenten profileren zich met een eigen website. Projectverslagen, stagerapporten en afstudeerwerkstukken worden gepresenteerd in de vorm van een webrapport of een website, al dan niet ondersteund door bijvoorbeeld een procesverslag. Steeds vaker wordt competentieleren ondersteund door een portfolio. De digitale versie daarvan is bij uitstek geschikt om de verworven competenties voor een breed publiek zichtbaar te maken of om mee te solliciteren.

‘Scoren met websites’ gaat uit van zelfwerkzaamheid en van de creativiteit van de student. Ingespeeld wordt op de ‘echte’ behoefte van de student om zich te profileren met haar of zijn verworven competenties.

Er zijn kant-en-klare softwarepakketten voor het maken van een portfolio op de markt gebracht; die dwingen u echter volgens een vast stramien te werken. Van een eigen visitekaartje is dan geen sprake. Met dit boek kunt u zelfstandig aan de slag en uw eigen keuzes maken. Daarbij kunt u gebruikmaken van professionele pakketten als Frontpage, Sharepoint of Dreamweaver (onderdeel Adobe CS) die goedkoop via school kunnen worden aangeschaft. Instructies voor het gebruik van de verschillende pakketten vindt u op de website bij het boek. Deze website bevat ook nuttige hulpmiddelen en voorbeelden van verschillende digitale visitekaartjes.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!