Analyse van bedrijfsprocessen

 

‘Analyse van bedrijfsprocessen’ beschrijft de theorie en de praktijk van het denken in systemen, modellen, processen en regelkringen. Dit systeem- en procesdenken moeten studenten in hun latere beroepspraktijk toe kunnen passen bij het analyseren van processen in bedrijven en instellingen, het bepalen van de noodzakelijke informatiestromen en het ontwerpen van organisatiestructuren. Het boek vormt de basis voor een goed begrip van de voordelen en beperkingen van procesgerichte managementtechnieken als Total Quality Management, Logistiek en Supply Chain Management, Business Process Redesign en Workflow Management.

‘Analyse van bedrijfsprocessen’ is alweer de tweede herziening van de bekende uitgave ‘Analyse van organisatieproblemen’ van prof. ir. J. in ‘t Veld. De uitgave is nog beter geschikt gemaakt voor zelfstudie door de toevoeging van aansprekende praktijkvoorbeelden en foto’s die de systeemkunde dichter bij brengt, puntsgewijze samenvattingen en een nieuwe vormgeving in full color. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een actuele case met opdrachten.

Deel 1 van het boek bevat de theorie van systeemkunde. Deel 2 bevat aan de systeemkunde gerelateerde onderwerpen en deel 3 van het boek bevat een aantal hoofdstukoverstijgende casussen, gebaseerd op gevallen uit de praktijk.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!