Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur


 
Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur

We leven in een turbulente tijd, waarin de enige zekerheid lijkt te bestaan uit verandering. In een hoog tempo doen zich nieuwe kansen en bedreigingen voor terwijl veel organisaties worstelen om tot de noodzakelijke verandering te komen. Het lukt ze maar niet die cultuuromslag te bewerkstelligen.

Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur schetst een theoretisch kader van verschillende typen organisatieculturen en gaat uit van Quinns wereldwijd beproefde concurrerende-waardenmodel.

Aan de orde komen vragen als:

  • Welke klassieke typen zijn er?
  •  Welke cultuur past het best bij welke organisatie?
  •  Welke vorm van leiderschap hoort daarbij?

Met dit boek hebt u een compleet instrumentarium in handen voor het onderzoeken van zowel de eigen organisatiecultuur als de bekwaamheid van het management. Business goeroes Robert Quinn en Kim Cameron reiken u een strategisch stappenplan aan waarmee u zelf direct aan de slag kunt.

De derde herziene editie van dit standaardwerk is niet alleen aangevuld met nieuwe voorbeelden, maar gaat ook in op de implicaties van nieuwe, nationale profielen.

Tot slot – exclusief voor hun lezers – stellen de auteurs werkmateriaal online beschikbaar.

Meer weten? Boek kopen?