Bedrijfscultuur: diagnose en beïnvloeding


Meer en meer heeft het inzicht terrein gewonnen dat de cultuur van een bedrijf een niet te verwaarlozen factor is in het reilen en zeilen van de onderneming. De bedrijfscultuur kan bijzonder stimulerend, maar in andere situaties evenzeer remmend werken. In dit boek worden niet alleen de effecten van de bedrijfscultuur zichtbaar gemaakt, maar worden ook handvatten geboden om die bedrijfscultuur te diagnosticeren en wezenlijk te beïnvloeden ten faveure van de doelstellingen van de onderneming.

Sanders en Neuijens zijn bekend vanwege hun onderzoek naar cultuurtypologieën.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!