Succesvol veranderen

Succesvol veranderen

De omgeving van organisaties dwingt hen ertoe zich voortdurend aan te passen of zelfs diepgaand te veranderen. Dat veranderingsproces blijkt niet zonder risico’s te zijn. Waarin schuilt de kracht van succesvolle organisaties en wat leidt tot mislukking? Hoe kunnen verantwoordelijken leiding geven aan die veranderingsprocessen? Een sleutelfactor blijkt naast een scherp inzicht en organisatorische deskundigheid, ook de bekwaamheid om mensen in een organisatie te motiveren en te stimuleren. Daarnaast levert de soepelheid om orde met chaos te verenigen een competitief voordeel op.
Dit boek wil een praktijktheorie bieden die in de eerste plaats veranderingsprocessen beschrijft en verduidelijkt: de vereiste omstandigheden, hun mechanismen en verloop. Het biedt handvatten om veranderingsprocessen in de praktijk te (bege)leiden. Daarom beschrijft het een stappenplan dat veranderingsdeskundigen kan helpen om een organisatie in het veranderingsproces systematisch te coachen. Het wordt ook duidelijk dat een rationeel plan alleen geen succes verzekert. Opdat een stappenplan een kans zou maken, moet ook de menselijke factor in een organisatie adequaat aan bod komen: motivatie, communicatie, leren en emotionele intelligentie vormen daarvan de kern.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!