Het Groot Strategieboek – In dialoog naar een strategische voorsprong

 
Het Groot Strategieboek

Slimme strategische keuzes maken organisaties interactiever, authentieker, flexibeler en slagvaardiger. De inrichting van het strategieproces is hierbij een kritische succesfactor voor het uiteindelijke resultaat. Maar hoe komt u als organisatie in de juiste ‘strategieversnelling’? En hoe bepaalt u wat wel en niet in een strategieproces thuis hoort?

‘Het groot strategieboek’ leidt u succesvol door het eigen strategieproces en draagt modellen en voorbeelden aan om het proces inhoudelijk vorm te geven én te verrijken. In het boek wordt, op basis van trends, inzichten en praktijkervaringen in de afgelopen tien jaar, een fundamenteel nieuw en doorontwikkeld strategieproces beschreven.

‘Het Groot Strategieboek’ bestaat uit vier delen:

Deel 1 beschrijft strategie in het licht van onderscheidend vermogen, het belang van het proces voor het uiteindelijke resultaat en De Berenschot Strategische Dialoog als model.

Deel 2 gaat dieper in op de fasen in het strategieproces, waarbij van iedere fase wordt beschreven hoe het proces plaatsvindt, inclusief karakteristieken, relevante issues, en mogelijke risico’s. Door de fasen heen loopt een casebeschrijving die het hele model volgt. Als intermezzo naar deel 3 wordt strategie in verschillende contexten (o.a. fusie en reorganisatie) beschreven.

Deel 3 bevat een selectie van modellen die per fase als kapstok kunnen dienen om analyses uit te voeren, inzichten te verwerven, conclusies te trekken en tot actie over te gaan.

Deel 4 beschrijft een selectie van werkvormen die gehanteerd kunnen worden en die gekoppeld zijn aan de karakteristieken van De Berenschot Strategische Dialoog.

Dit jaar bestaat de Berenschot Strategische Dialoog twintig jaar, een aanpak die uitgaat van het lerend formuleren van strategie met veel belanghebbenden. ‘Het groot strategieboek’ is de volledig herziene versie van ‘Het strategieboek I’, waarin deze methodiek beschreven is. Het is geen wetenschappelijk werk, maar maakt de bestaande theorie met de nieuwste praktijkervaring toegankelijk en vertaalt deze naar handvatten die in de praktijk bruikbaar zijn.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!