Balanced Scorecard & INK-managementmodel

 

Voor gewone mensen en gewone organisaties is het moeilijk een brug te slaan tussen wat u bent en wat u zou willen zijn. Dat proces van groei, gebaseerd op stelselmatige en systematische verbetering, is vreselijk moeilijk. Het vereist discipline, weten waarmee u bezig bent en grote kennis van de factoren die succes bepalen.

Dit boek, dat zowel het INK-managementmodel (in het verlengde van het Europese model) als de Balanced Scorecard van Kaplan en Norton omschrijft en beschrijft en deze door een aantal praktische toepassingen inzichtelijk maakt, komt op een juist moment. Het stelt organisaties, medewerkers en leiders in staat zich te oriënteren op en kennis te maken met twee invoeringsprogramma’s om daardoor ‘klasse’ te krijgen. Succesvol zijn in waar u voor staat en dat met z’n allen bereiken, is niet eenvoudig, maar wel uitermate boeiend. Daarom is dit boek zeer de moeite waard. Het is een heel goed middel om dromen in daden om te zetten.

Meer weten? Boek kopen?