Situationeel leiderschap ll en de One Minute Manager

 

‘Situationeel leiderschap II en de One Minute Manager’ is een echte Blanchard: een goed uitgewerkt, toepasbaar model verteld in de vorm van een makkelijk leesbare parabel. Een ondernemer komt bij de One Minute Manager met een probleem: ze heeft het gevoel dat ze alles zelf moet doen en niets aan haar medewerkers over kan laten. De One Minute Manager helpt haar inzien dat je met situationeel leiderschap elke medewerker kunt geven wat hij of zij nodig heeft om taken zelf goed te kunnen uitvoeren. Deze 24ste druk is herzien en aangevuld.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

 
 

Inhoudsopgave
-Bezoek van een ondernemer
-Succesvol zijn
-Anders denken over leiderschap
-Verschillende beloningen voor verschillende mensen
-Leiderschapsstijl: zoals anderen die waarnemen
-Drie vaardigheden van een situationeel leider
-De prestaties van anderen beoordelen
-Doelen stellen
-Diagnose van het ontwikkelingsniveau
-Flexibiliteit in leiderschapsstijl
-De vier leiderschapsstijlen
-Afstemming van leiderschapsstijl op ontwikkelingsniveau
-Eerst denken, dan doen
-Verschillende beloningen voor dezelfde mensen
-Ontwikkeling van competentie en betrokkenheid
-Omgaan met prestatieproblemen
-Laat anderen weten wat je doet
-De zes soorten gesprekken
-Positieve veronderstellingen over mensen
-Een situationeel leider worden