Positioneren van Riezebos en Van der Grinten

 `

Proefhoofdstuk

 

Positioneren is een marketingtechniek waarvoor de laatste jaren de belangstelling enorm is toegenomen. In dit boek werken we een stappenplan voor de positionering van een merk uit. In dit eerste hoofdstuk staan we stil bij een aantal basale vragen rond positioneren, zoals de vraag waarom positioneren voor bedrijven en instellingen relevant is (paragraaf 1.1). De belangstelling voor positioneren heeft mede te maken met de ontwikkeling van het gedachtegoed rond merken en merkenbeleid. In paragraaf 1.2 beschrijven we daarom de ontwikkeling van product- naar merkgericht handelen. In paragraaf 1.3 geven we een definitie van positioneren en staan we stil bij enkele belangrijke aspecten ervan. In paragraaf 1.4 zetten we ten slotte door middel van een ‘stappenplan positioneren’ de structuur van dit boek uiteen.