Prince2-componenten

model_prince2-componenten

 

De processen worden in de methodiek opgebouwd door acht componenten (figuur 14) als onderdeel van projectmanagement:

  1. Business case: rechtvaardiging project in termen van kosten en baten,
  2. Organisation: beschrijving van de verantwoordelijkheden van de verschillende rollen die binnen de projectorganisatie worden onderscheiden,
  3. Plans: voor de productie van de juiste producten op het juiste tijdstip,
  4. Controls: beheersingsmechanismen om te komen tot rapportage over de voortgang van het project,
  5. Management of Risk: uitvoeren van risicobeheer en anticiperen op bedreigingen en nieuwe mogelijkheden,
  6. Quality in a project environment: bijdrage waardoor aan de door de gebruiker verwachte kwaliteitseisen kan worden voldaan,
  7. Configuration Management: het identificeren, registreren, volgen en zeker stellen van de producten tijdens het project,
  8. Change Control: beoordelen en het stellen van prioriteiten van voorgestelde wijzigingen

Bron: Onna, M, van, e.a., De kleine Prince2, 4e druk, Den Haag, 2006, 31-34


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Kennismanagement in projecten

  Hoewel het managen van projecten kennisintensief is, krijgt kennismanagement niet vanzelfsprekend veel aandacht binnen projectmanagement. Steeds meer studies en practices tonen aan dat kennismanagement een belangrijke bijdrage kan leveren aan projectsucces. Dit eerste Nederlandse boek over kennismanagement binnen projecten beschrijft de belangrijkste aspecten van kennismanagement als kennis, kennisdragers, kennisprocessen

Projectmatig werken bij de hand

  U bent benoemd tot projectleider, maar waar moet u beginnen? Als u niet gewend bent in projecten te werken en er toch mee te maken krijgt, dan is de geheel herziene tweede druk van het boek Projectmatig werken bij de hand een uitstekende handleiding om uw project succesvol te

Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen