Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

SMART-scan
Hoe SMART zijn de doelstellingen van jouw organisatie geformuleerd?

Hoe duidelijker de doelstellingen van je organisatie zijn geformuleerd, hoe beter mensen hier zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en we met elkaar hier op kunnen sturen en hoe beter de kwaliteit en resultaten zullen worden.

Laat een aantal mensen op verschillende niveaus in de organisatie de scan invullen, print de individuele resultaten en plak ze naast elkaar. Wat zien we? Wat willen we beter begrijpen? Waar kunnen we verbeteringen doorvoeren?

Download de SMART-scan. Lees de stellingen aandachtig door. Beoordeel in welke mate iedere stelling van toepassing is op uw huidige situatie. Zet een ‘x’ in het juiste vak. Score: 1 = geheel niet van toepassing, 7 = geheel van toepassing. Het invullen van de SMART-scan duurt ongeveer 5 minuten.

Wil je je organisatiedoelstellingen SMART-er formuleren, lees dan de uitgebreide toelichting.De SMART-scan is gebaseerd op de volgende stellingen:

 • De aspecten die de kern van de bedrijfsvoering vormen worden betrokken in de doelen.
 • In de werkoverleggen wordt consequent aandacht besteed aan de doelen en de voortgang hierin.
 • In de doelen worden zaken benoemd waar we zelf invloed op hebben.
 • In de doelen worden de resultaten benoemd die periodiek kunnen worden gemonitord.
 • Bij het stellen van doelen wordt tevens een fasering uitgewerkt.
 • Resultaten die worden nagestreefd, worden uitgedrukt in cijfers of percentages.
 • Door de na te streven resultaten duidelijk uit te leggen, heeft iedereen hetzelfde referentiekader.
 • Bij het stellen van doelen wordt ieder team betrokken zodat er draagvlak ontstaat.
 • In de doelen wordt aangegeven binnen welke termijn of periode de gewenste resultaten moeten zijn bereikt.
 • Bij de doelstellingen wordt duidelijk aangegeven wat nodig is om deze doelen te bereiken.
 • De gestelde doelen hebben een directe relatie met de organisatiedoelstellingen.
 • Bij het stellen van doelen worden ook de instrumenten bepaald waarmee de resultaten worden gemeten.
 • Bij het formuleren van de doelen wordt de aanwezigheid van randvoorwaarden onderzocht die nodig zijn om de doelen te behalen.
 • Doelstellingen over een langere periode worden opgedeeld in tussendoelstellingen.
 • Bij het formuleren van doelen wordt goed nagedacht over de afbakening.


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.