SMART-scan
Hoe SMART zijn de doelstellingen van jouw organisatie geformuleerd?

Hoe duidelijker de doelstellingen van je organisatie zijn geformuleerd, hoe beter mensen hier zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en we met elkaar hier op kunnen sturen en hoe beter de kwaliteit en resultaten zullen worden.

Laat een aantal mensen op verschillende niveaus in de organisatie de scan invullen, print de individuele resultaten en plak ze naast elkaar. Wat zien we? Wat willen we beter begrijpen? Waar kunnen we verbeteringen doorvoeren?

Download de SMART-scan. Lees de stellingen aandachtig door. Beoordeel in welke mate iedere stelling van toepassing is op uw huidige situatie. Zet een ‘x’ in het juiste vak. Score: 1 = geheel niet van toepassing, 7 = geheel van toepassing. Het invullen van de SMART-scan duurt ongeveer 5 minuten.

Wil je je organisatiedoelstellingen SMART-er formuleren, lees dan de uitgebreide toelichting.De SMART-scan is gebaseerd op de volgende stellingen:

 • De aspecten die de kern van de bedrijfsvoering vormen worden betrokken in de doelen.
 • In de werkoverleggen wordt consequent aandacht besteed aan de doelen en de voortgang hierin.
 • In de doelen worden zaken benoemd waar we zelf invloed op hebben.
 • In de doelen worden de resultaten benoemd die periodiek kunnen worden gemonitord.
 • Bij het stellen van doelen wordt tevens een fasering uitgewerkt.
 • Resultaten die worden nagestreefd, worden uitgedrukt in cijfers of percentages.
 • Door de na te streven resultaten duidelijk uit te leggen, heeft iedereen hetzelfde referentiekader.
 • Bij het stellen van doelen wordt ieder team betrokken zodat er draagvlak ontstaat.
 • In de doelen wordt aangegeven binnen welke termijn of periode de gewenste resultaten moeten zijn bereikt.
 • Bij de doelstellingen wordt duidelijk aangegeven wat nodig is om deze doelen te bereiken.
 • De gestelde doelen hebben een directe relatie met de organisatiedoelstellingen.
 • Bij het stellen van doelen worden ook de instrumenten bepaald waarmee de resultaten worden gemeten.
 • Bij het formuleren van de doelen wordt de aanwezigheid van randvoorwaarden onderzocht die nodig zijn om de doelen te behalen.
 • Doelstellingen over een langere periode worden opgedeeld in tussendoelstellingen.
 • Bij het formuleren van doelen wordt goed nagedacht over de afbakening.